Konkurs Działaj Lokalnie 2012 – wyniki

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego dokonała oceny wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W sumie do rozdysponowania było 29 700 zł. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 50 664,12 zł. Komisja postanowiła dofinansować 11 projektów.

Lista dofinansowanych projektów oraz kwota przyznanego wsparcia:

 

 1. Stowarzyszenie Agroturystyczne Gór Kaczawskich / Grupa Odnowy Wsi Wojcieszyn – 3050 zł
 2. Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów – 3300 zł
 3. Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej / Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy – 2600 zł
 4. GOK w Paszowicach / Koło Gospodyń Wiejskich z Wiadrowa, Rada Sołecka Wiadrów – 3000 zł
 5. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Krotoszyce / Grupa Odnowy Wsi Wilczyce, Rada sołecka – 2800 zł
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej – 2800 zł
 7. „Stowarzyszenie Miłośników Jastrowca – Jastrowiec w Sercu Sudetów” – 2485 zł
 8. Stowarzyszenie „Nasza Gmina” – 2485 zł
 9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów – 2690 zł
 10. Towarzystwo Miłośników Piotrowic – 2990 zł
 11. Towarzystwo Miłośników Bolkowa – 1500 zł

 

Zwycięzcom gratulujemy.

W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z wnioskodawcami wybranych projektów w sprawie podpisania umów.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs Działaj Lokalnie VII – wyniki oceny formalnej
Następny wpis
Konkurs „Działaj Lokalnie” 2013

Zobacz podobne

Menu