Pytania i odpowiedzi. Działaj Lokalnie 2020

Ledwo rozpoczęliśmy tegoroczny nabór, a tu już dziś pojawiają się pierwsze pytania i prośby o wyjaśnienie tematu przewodniego tegorocznego konkursu Działaj Lokalnie związanego z walką i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Poniżej zamieszczamy zestawienie najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami:

1. Jak rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?

Negatywne skutki epidemii mogą obejmować:  zamknięte szkoły, świetlice,  domy  kultury, boiska,  obiekty  rekreacyjne, a w konsekwencji  brak dostępu  lub  utrudniony  dostęp do edukacji,  sportu,  kultury, aktywności społecznej  praktycznie  dla  wszystkich:  dzieci, młodzieży,  dorosłych.  Dodatkowo,  pogłębia  się  izolacja  osób  starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.

Przeciwdziałanie  negatywnym  skutkom  epidemii  obejmuje  więc  bardzo  szeroki  zakres działań:  z  jednej  strony  może  to  być  przeniesienie  edukacji,  działalności  kulturalnej czy aktywności  różnych  grup  wsparcia,  np.  klubów  AA  i  poradnictwa  psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy  wiejskiej,  reaktywacja  działań  samopomocowych,  zorganizowanie  powrotu realnych spotkań klubów i organizacji. Część  działań  będzie  możliwa  po  zdjęciu  formalnych  ograniczeń  i  swobód  poruszania  się związanych z epidemią.

Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost bezrobocia,  ubóstwa,  wykluczenia  społecznego.  Może  pojawić  się  więc  potrzeba  wsparcia inicjatyw  obywatelskich  prowadzonych  w  tych  obszarach.  Takimi  inicjatywami  mogą  być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo  nam  zależy,  aby  program  „Działaj  Lokalnie”  był  otwarty  na  wspieranie  obywateli w przeciwdziałanie  różnorodnym  negatywnym  skutkom  epidemii. 

2. Czy w ramach tegorocznego konkursu wszystkie wnioski muszą być przeznaczone na walkę z koronawirusem, czy tylko mogą i mają pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia?

Odpowiedź: każdy projekt powinien służyć walce z epidemią lub jej negatywnymi skutkami.  Walka  z  epidemią  (czyli  na  przykład  szycie  maseczek,  czy  robienie  zakupów  przez wolontariuszy)  to  jedno,  a  przeciwdziałanie  jej  negatywnym  skutkom,  gdzie  definicja  jest bardzo  szeroka,  to  drugie.  Nie  wyobrażamy  sobie  sytuacji,  że  teraz  gdy  pojawiają  się negatywne skutki epidemii w edukacji, zdrowiu, kulturze, sporcie i tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, że możemy je pominąć.

3. Czy katalog wydatków w ramach wniosków związanych z epidemią jest otwarty czy są jakieś obostrzenia, np. czy wnioskodawca ma uszyć maseczki czy może je zakupić? Czy grantobiorca może  doposażyć swoją grupę aktywizującą (poprzez zakup drukarki, słuchawek, stołów itp.). 

Odpowiedź: katalog wydatków jest otwarty. Tutaj ufamy Lokalnej Komisji Grantowej, która przed ewentualnym udzieleniem wsparcia oceni wraz z koordynatorem naboru czy dany wydatek i w takiej wielkości jest niezbędny w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

4. Czy dotację można przeznaczyć na modernizację sal/budynku? (np. odnowienie sali, świetlicy wiejskiej, postawienie wiaty integracji, ławki przyjaźni sąsiedzkiej, itd.)

Odpowiedź: Tak, jeżeli modernizacja dotyczy walki z epidemią lub jej negatywnymi skutkami. Należy to we wniosku uzasadnić.

5. Czy możemy zaplanować w projekcie organizację niewielkich wydarzeń dla lokalnej społeczności w kontekście utrzymujących się zakazów zgromadzeń?

Odpowiedź: projekt może zawierać działania i akcje skierowane na integrowanie i spotykanie się społeczności lokalnej lub jej niewielkiej podgrupy. Należy pamiętać o stosowaniu środków ostrożności i kierowanie się wytycznymi w tym zakresie podmiotów nadrzędnych. Sytuacja jest dynamiczna i z pewnością może ulec zmianie w każdą ze stron, szczególnie w przyszłych okresach (jesień-zima), ale zależy nam na tym, aby wszystko w miarę wróciło do normy, a mieszkańcy za jakiś czas znów zaczęli ze sobą rozmawiać, współpracować, przebywać, rozwijać swoją miejscowość, itd.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem udziela Koordynator programu Działaj Lokalnie:
Krzysztof Kowalczyk, tel. 694-867-747,
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

Więcej informacji o Programie Działaj Lokalnie znajduje się na stronie  https://www.kaczawskie.pl/  w zakładce „Działaj Lokalnie – Aktualności”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Działaj Lokalnie 2020 – złóż wniosek
Następny wpis
Webinarium – 28.04.2020 r. (wtorek) od godz. 16:30

Zobacz podobne

Menu