Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją społeczną działającą na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie), czyli Krainy Wygasłych Wulkanów. Działamy na rzecz promocji i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Członkowie, wolontariusze i Przyjaciele Stowarzyszenia Kaczawskiego podczas sprzątania budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

Nasz cel

Naszym celem jest budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami i przedsiębiorcami w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się edukacją ekologiczną (w szczególności edukacją na temat georóżnorodności i bioróżnorodności Gór i Pogórza Kaczawskiego), promocją zrównoważonej turystyki oraz lokalnej wytwórczości (rękodzieła i produktów spożywczych).

Gminy partnerskie

W Stowarzyszeniu skupionych jest 16 gmin i miast z Regionu Kaczawskiego:

Cele statutowe

 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
 • równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet;
 • rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich;
 • działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym byłych pracowników PGR;
 • współpraca z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia dzieci i młodzieży;
 • działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
 • organizowanie spotkań, wystaw i imprez;
 • przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin partnerskich;
 • edukacja nieformalna poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej.

Historia Stowarzyszenia

2002

Powstanie Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mściwojów z inicjatywy wójta, radnych i mieszkańców Gminy Mściwojów, przy współpracy zespołu naukowców z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jednymi z założycieli i wieloletnich działaczy Stowarzyszenia był dr Ignacy Urbański.

2004

Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z innymi gminami, tworzenie nieformalnej „Grupy Partnerskiej Gór i Pogórza Kaczawskiego”

2006

Zmiana nazwy stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Kaczawskie” o zasięgu regionalnym. Rozpoczęcie działań w pilotażowym programie Leader

2007

Podpisanie deklaracji partnerstwa wszystkich gmin zaangażowanych w rozwój Partnerstwa Kaczawskiego

2013

Rozpoczęcie budowy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2015

29 sierpnia 2015 – Uroczyste otwarcie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Stowarzyszenie Kaczawskie, jako jedno z nielicznych w Polsce, rozpoczyna prowadzenie własnego ośrodka edukacji przyrodniczej i regionalnej.

2017
 • Jubileuszowa, X edycja Programu “Działaj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie
 • Nagroda dla Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w konkursie “Sposób na sukces”
2019

Złożenie wniosku przystąpienia regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO jako Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

Ludzie Stowarzyszenia

Ewelina Rozpędowska

Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, kierownik projektów. Doktor nauk o Ziemi, trener edukacji ekologicznej. Prowadzi z mężem pensjonat i restaurację.

Piotr Pieniążek

Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, dyrektor Szkoły Podstawowej w Targoszynie. Pasjonat sztuki, maluje, tworzy grafiki i rzeźbi w kamieniu.

Mariusz Foryś

Pracownik samorządowy, wieloletni działacz Stowarzyszenia, inicjator wielu projektów i inicjatyw z zakresu promocji regionu oraz edukacji.

Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego. Moderator odnowy wsi, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidzy.

Beata Castañeda Trujillo

Skarbnik Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, moderator odnowy wsi, działa społecznie na rzecz rozwoju lokalnego.

Waldemar Dziędzioła

Członek Stowarzyszenia Kaczawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, pracownik samorządowy, ekspert ds. oceny projektów unijnych.

Julia Jankowska

Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, koordynator projektów i edukator przyrodniczy.

Krzysztof Kowalczyk

Koordynator programu „Działaj Lokalnie”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, instruktor harcerski, pasjonat sportów wodnych.

SPOŁECZNA RADA NAUKOWA

Społeczna Rada Naukowa jest organem doradczym zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego i powstała w celu sprawowania pieczy merytorycznej nad prowadzonymi przez nas działaniami edukacyjnymi. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego z siedmiu uczelni wyższych. Swoją funkcję pełnią społecznie.

prof. dr hab. Piotr Migoń – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

dr. inż. Maria Barmuta – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr. inż. Jan Barmuta – asystent w Katedrze Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr Wojciech Biernacki – Katedra Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. dr hab. Jan Golonka – Katedra Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr inż. Michał Lupa – adiunkt w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ – Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Agnieszka Sobala-Gwosdz – Instytut Inżynierii Technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

dr Edyta Pijet-Migoń – Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociack – Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

dr Ewelina Rozpędowska – prezes zarządu

Waldemar Tłusty – wiceprezes zarządu

Beata Castañeda Trujillo – skarbnik

Julia Jankowska – członek zarządu

Maria Srokowska – członek zarządu

Aleksander Świerczek – członek zarządu

Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Gabriela Męczyńska – przewodnicząca

Elżbieta Stachurska – członek komisji

Maria Boczarska – członek komisji

Dokumenty

Menu