O projekcie "Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie"

Projekt został zrealizowany w latach 2018-2019. Miał na celu poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej na obszarze działania LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, a cel zrealizowano poprzez:

  • adaptację poddasza dawnego budynku gospodarczego w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie na regionalną bibliotekę, informację turystyczną i miejsce spotkań mieszkańców,
  • przygotowanie mapy geoturystycznej regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego na podkładzie geologicznym. Mapa została wydrukowana na potrzeby biblioteki oraz dostępna jest do ściągnięcia nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

 

Operacja pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie” realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Działania w projekcie

KONTAKT

Julia Jankowska

Koordynator
Menu