Geoedukacja: jak łatwo uczyć trudnej nauki?

Projekt „Partnership for Geo-Education” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus+. Strona odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną na niej zawartość merytoryczną.

O projekcie

PROJEKT „PARTNERSHIP FOR GEO-EDUCATION” CZYLI „PARTNERSTWO DLA GEOEDUKACJI”

zrealizowany został przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (Portugalia), Haskolafelag Sudurlands (Islandia) i Lokalna akcijska grupa ”Barun Trenk” (Chorwacja)
w okresie 1.09.2014-31.08.2016Projekt był w całości finansowany z programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Julia Jankowska

koordynator projektu
Menu