O projekcie

Niniejszą podstronę zrealizowano w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” (w skrócie „Projekt Ekofilozofia”)

realizowany był przez Stowarzyszenie Kaczawskie w okresie 1.08.2014 – 30.04.2017. Był on w 90% finansowany z Funduszu Małych Grantów EEA Grants, czyli środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz środków budżetu państwa. 10% wkładu własnego zapewniło Stowarzyszenie Kaczawskie.
Program Operacyjny: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.
Instytucja wdrażająca Program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Misja projektu

Jest to (za wikipedią) „nurt filozoficzny, gdzie w centrum zainteresowania znajduję się środowisko przyrodnicze i społeczne, a w szerszym ujęciu cały ekosystem ziemski”. Prościej mówiąc, wszystko pochodzi od przyrody i od przyrody zależy. Jesteśmy z otaczającym nas środowiskiem powiązani siecią skomplikowanych zależności. Niestety zostały one częściowo zaburzone…

Bioróżnorodność postrzegana jest różnie, bardzo często niedoceniana. Wspomniane pole, na którym rośnie tylko pszenica jest bardzo produktywne, sprawia wrażenie zadbanego, jednak poza wysokim plonem nie dostarcza szeregu innych usług, które dostarczają siedliska bardziej różnorodne.
Tak, tak, środowisko świadczy nam usługi! Nazywają się one usługami ekosystemowymi. Jest to dostarczanie różnych zasobów i surowców: czystej wody i powietrza, materiałów budowlanych (np. kamieni, drewna), produkcja żywności, ale także usługi pośrednie, np. ochrona przed powodziami poprzez wchłanianie nadmiaru wody (czyli tzw. retencję), regulowanie populacji szkodników i chorób, a nawet praca, którą wykonują zapylające rośliny owady .

Działania w projekcie

Modelowa modernizacja budynku gospodarczego

Ogród edukacyjny

Cykl zajęć przyrodniczych dla dzieci

Konferencja Międzynarodowa „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”

Cykl specjalistycznych spacerów przyrodniczych dla dorosłych

seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Warsztaty „Kosmetyki – zrób to sam”

Warsztaty „Jak wykorzystać piękno dzikich roślin”

Warsztaty „Sałatka z pokrzywy i kompot z bzu”

Warsztaty teatralne „Fauna, flora i teatr”

Konkurs „Czy polskie rośliny i zwierzęta mogą być magiczne i niesamowite”?

Konkurs „Podziel się domem, podzielę się plonem”

Konkurs „Do czego potrzebna jest nam bioróżnorodność?”

Konkurs „Mały ogród – tradycja i nowoczesność”

Publikacje Edukacyjne

AKTUALNOŚCI

Postępowania ofertowe

KONTAKT

Ewelina Rozpędowska

Kierownik projektu

Julia Jankowska

Informacja ogólna, wydarzenia edukacyjne i współpraca

Krzysztof Kowalczyk

Zapytania ofertowe, administracja
Menu