O projekcie "Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów - nowy produkt turystyczny regionu"

Projekt został zrealizowany w latach 2017-2019. Miał na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, a cel zrealizowano poprzez:


  • Utworzenie specjalistycznej geo-turystycznej bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu obejmującej inwentaryzację, szczegółowy opis i dokumentację fotograficzną, a także opisy popularyzatorskie i bazę profesjonalnych fotografii dla 130 geopunktów w regionie Krainy Wygasłych Wulkanów. Opisane geopunkty to zarówno miejsca o charakterze typowo przyrodniczym (np. naturalne wychodnie skalne), ale także związane z działalnością człowieka (obiekty dawnego, historycznego górnictwa i hutnictwa, obiekty architektury kamiennej).
    Baza została umieszczona w Internecie na dedykowanej podstronie na portalu turystycznym regionu www.gorykaczawskie.pl
  • Rezultaty projektu zostały także opracowane w formie publikacji promocyjnej w formacie pdf – 30 najciekawszych Geopunktów Krainy Wygasłych Wulkanów, opatrzone profesjonalnymi, artystycznymi fotografiami
  • Przeprowadzono dwa spotkania-konferencje upowszechniające działania i rezultaty projektu w 2018 oraz 2019 roku, w których udział wzięło łącznie 127 osób.

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie,mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Działania w projekcie

KONTAKT

Julia Jankowska

Koordynator
Menu