Weź udział w bezpłatnych zajęciach edukacji ekologicznej

Ciekawa i pełna wrażeń edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Sudecka Zagroda Edukacyjna

Prowadzimy interaktywne centrum edukacyjne poświęcone naukom o Ziemi w sercu Krainy Wygasłych Wulkanów.

Edukacja ekologiczna

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizujemy bezpłatne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Działaj Lokalnie

To program grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie. Realizacja Programu polega na organizowaniu konkursów grantowych.

Góry Kaczawskie Portal Turystyczny

Promujemy i dbamy o rozwój turystyki w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - w Krainie Wygasłych Wulkanów.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Dążymy do utworzenia w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów.

Rozwój i promocja lokalnego dziedzictwa

Wspomagamy lokalnych rzemieślników, artystów i producentów w rozwoju swoich działalności poprzez sieciowanie oferty edukacyjnej i turystycznej w regionie.

Projekty zakończone

Partnerstwo dla geo-edukacji

Międzynarodowy projekt w ramach Partnerstw Strategicznych na rzecz edukacji dorosłych programu Erasmus +. Realizowany z organizacjami partnerskimi z Chorwacji, Islandii i Portugalii.

Lokalne Partnerstwa PAFW

Projekt: Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności Społecznej Wulkan zrealizowany w ramach V Edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW

Jak ekofilozofia wróciłana wieś

Projekt edukacji nt. bioróżnorodności zrealizowany dzięki wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszu EOG.

Aktualności

Wesprzyj nas

1 % PODATKU

1% podatku

Chcesz wesprzeć edukację dzieci i młodzieży oraz lokalne projekty grantowe w Krainie Wygasłych Wulkanów? Wpisz w rocznym zeznaniu podatkowym nr KRS 0000134817.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Zostań członkiem

Jeżeli jesteś miłośnikiem regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego i chcesz działać aktywnie na rzecz jego rozwoju, możesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia. Członkami wspierającymi mogą zostać także samorządy i przedsiębiorstwa.

Wstępując do Stowarzyszenia będziesz miał możliwość aktywnego uczestnictwa w jego projektach i przedsięwzięciach, zaangażowania się w tematy, które Cię interesują i poznania ludzi, którzy działają na rzecz rozwoju regionu. Razem możemy wiele!

INNE FORMY WSPARCIA

Inne formy wsparcia

Poza wsparciem finansowym, chętnie przyjmiemy wszelkie formy wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Przyjmujemy również darowizny rzeczowe, zwłaszcza w postaci narzędzi i materiałów, używanych potem w przedsięwzięciach lokalnych i warsztatach.

Stowarzyszenie realizuje liczne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (np. środków unijnych), jednak wymagają one od nas wkładu własnego. Ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej, jedyną formą pozyskiwania tych środków jest dla nas 1% podatku, składki członkowskie oraz dobrowolne darowizny.

Chętnie przyjmujemy również inne formy pomocy, takie jak przekazanie eksponatów do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, materiały i narzędzia do prowadzonych przez nas warsztatów, narzędzia oraz materiał roślinny do ogrodu edukacyjnego tworzonego przy Sudeckiej Zagrodzie.

Gminy partnerskie

Wspierają nas

Menu