Kim jesteśmy

Działamy na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie), czyli Krainy Wygasłych Wulkanów na rzecz promocji i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Koordynujemy inicjatywę wstąpienia regionu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Prowadzimy Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie .

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Członkowie, wolontariusze i Przyjaciele Stowarzyszenia Kaczawskiego podczas sprzątania budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

Misja

Budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami i przedsiębiorcami w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Co robimy?

Zajmujemy się edukacją ekologiczną (w szczególności edukacją na temat georóżnorodności i bioróżnorodności Gór i Pogórza Kaczawskiego), promocją zrównoważonej turystyki oraz lokalnej wytwórczości (rękodzieła i produktów spożywczych). Wspieramy małe inicjatywy lokalne oraz aktywnych mieszkańców. Współpracujemy z samorządami i przedsiębiorcami w zakresie tworzenia oferty turystycznej regionu.

Gminy partnerskie

W Stowarzyszeniu skupionych jest 16 gmin i miast z Regionu Kaczawskiego:

Cele statutowe

 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
 • równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet;
 • rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich;
 • działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym byłych pracowników PGR;
 • współpraca z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia dzieci i młodzieży;
 • działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
 • organizowanie spotkań, wystaw i imprez;
 • przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin partnerskich;
 • edukacja nieformalna poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej.

Historia Stowarzyszenia

Powstanie Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mściwojów z inicjatywy wójta, radnych i mieszkańców Gminy Mściwojów, przy współpracy zespołu naukowców z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jednymi z założycieli i wieloletnich działaczy Stowarzyszenia był dr Ignacy Urbański.

Ludzie Stowarzyszenia

Ewelina Rozpędowska

Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego do roku 2020, kierowniczka projektów. Doktor nauk o Ziemi, trenerka edukacji ekologicznej. Prowadzi z mężem pensjonat i restaurację.

Agata Rudnicka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, wieloletnia edukatorka dzieci i młodzieży, przewodniczka i pilot wycieczek. Prowadzi wraz z Mamą Galerię pod Aniołem w Dobkowie.

Julia Tarkowska

Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, koordynatorka projektów i trenerka edukacji przyrodniczej. Od 2020 roku koordynatorka Programu Działaj Lokalnie w Partnerstwie Kaczawskim.

Beata Castañeda Trujillo

Skarbnik Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, moderatorka odnowy wsi, działa społecznie na rzecz rozwoju lokalnego.

Krzysztof Kowalczyk

Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, kierownik projektów, pracownik samorządowy, instruktor harcerski, pasjonat sportów wodnych.

Mariusz Foryś

Pracownik samorządowy, wieloletni działacz Stowarzyszenia, inicjator wielu projektów i inicjatyw z zakresu promocji regionu oraz edukacji.

Piotr Pieniążek

Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, dyrektor Szkoły Podstawowej w Targoszynie. Pasjonat sztuki, maluje, tworzy grafiki i rzeźbi w kamieniu.

Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego. Moderator odnowy wsi, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidzy.

Waldemar Dziędzioła

Członek Stowarzyszenia Kaczawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, pracownik samorządowy, ekspert ds. oceny projektów unijnych.

Agata Rudnicka – prezes zarządu

Waldemar Tłusty – wiceprezes

Beata Castañeda Trujillo – skarbnik

Julia Tarkowska – sekretarz

Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu

Menu