Kim jesteśmy

Działamy na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie), czyli Krainy Wygasłych Wulkanów na rzecz promocji i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Koordynujemy inicjatywę wstąpienia regionu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Prowadzimy Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie .

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Członkowie, wolontariusze i Przyjaciele Stowarzyszenia Kaczawskiego podczas sprzątania budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

Misja

Budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami i przedsiębiorcami w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Co robimy?

Zajmujemy się edukacją ekologiczną (w szczególności edukacją na temat georóżnorodności i bioróżnorodności Gór i Pogórza Kaczawskiego), promocją zrównoważonej turystyki oraz lokalnej wytwórczości (rękodzieła i produktów spożywczych). Wspieramy małe inicjatywy lokalne oraz aktywnych mieszkańców. Współpracujemy z samorządami i przedsiębiorcami w zakresie tworzenia oferty turystycznej regionu.

Gminy partnerskie

W Stowarzyszeniu skupionych jest 16 gmin i miast z Regionu Kaczawskiego:

Cele statutowe

 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
 • równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet;
 • rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich;
 • działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym byłych pracowników PGR;
 • współpraca z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia dzieci i młodzieży;
 • działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
 • organizowanie spotkań, wystaw i imprez;
 • przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin partnerskich;
 • edukacja nieformalna poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej.

Historia Stowarzyszenia

Powstanie Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mściwojów z inicjatywy wójta, radnych i mieszkańców Gminy Mściwojów, przy współpracy zespołu naukowców z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jednymi z założycieli i wieloletnich działaczy Stowarzyszenia był dr Ignacy Urbański.

Ludzie Stowarzyszenia

Ewelina Rozpędowska

Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, kierownik projektów. Doktor nauk o Ziemi, trener edukacji ekologicznej. Prowadzi z mężem pensjonat i restaurację.

Piotr Pieniążek

Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, dyrektor Szkoły Podstawowej w Targoszynie. Pasjonat sztuki, maluje, tworzy grafiki i rzeźbi w kamieniu.

Mariusz Foryś

Pracownik samorządowy, wieloletni działacz Stowarzyszenia, inicjator wielu projektów i inicjatyw z zakresu promocji regionu oraz edukacji.

Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kaczawskiego. Moderator odnowy wsi, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidzy.

Beata Castañeda Trujillo

Skarbnik Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, moderator odnowy wsi, działa społecznie na rzecz rozwoju lokalnego.

Waldemar Dziędzioła

Członek Stowarzyszenia Kaczawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, pracownik samorządowy, ekspert ds. oceny projektów unijnych.

Julia Jankowska

Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, koordynator projektów i edukator przyrodniczy.

Krzysztof Kowalczyk

Koordynator programu „Działaj Lokalnie”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, instruktor harcerski, pasjonat sportów wodnych.

Społeczna Rada Naukowa jest organem doradczym zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego i powstała w celu sprawowania pieczy merytorycznej nad prowadzonymi przez nas działaniami edukacyjnymi. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego z siedmiu uczelni wyższych. Swoją funkcję pełnią społecznie.

prof. dr hab. Piotr Migoń – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

dr. inż. Maria Barmuta – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr. inż. Jan Barmuta – asystent w Katedrze Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr Wojciech Biernacki – Katedra Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. dr hab. Jan Golonka – Katedra Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr inż. Michał Lupa – adiunkt w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ – Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Agnieszka Sobala-Gwosdz – Instytut Inżynierii Technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

dr Edyta Pijet-Migoń – Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociack – Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Dokumenty

Menu