O projekcie

„Działaj Lokalnie” to program grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie – które pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego

Realizacja Programu polega na organizowaniu konkursów grantowych, w ramach których wspierane są działania inicjujące współpracę mieszkańców oraz projekty aktywizujące lokalne społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego. Program „Działaj Lokalnie” w Partnerstwie Kaczawskim wspiera poprzez małe dotacje ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

O wsparcie finansowe mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące prowadzić działania na terenie jednej z gmin Partnerstwa Kaczawskiego tj.: gminy Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja.

INICJATYWY W ZAKRESIE EDUKACJI

ENGLISH TEACHING

RÓWNAĆ SZANSE

SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW

STYPENDIA POMOSTOWE

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Rozwój Społeczności Lokalnych

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SEKTOR 3.0

LIDERZY PAFW

KONKURS „PRO PUBLICO BONO”

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Aktualności

Wspierają nas

Media o "Działaj lokalnie"

Menu