Działaj Lokalnie

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Realizację Programu na poziomie lokalnym koordynują tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL).

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

"Działaj Lokalnie" w Krainie Wygasłych Wulkanów

Ośrodkiem Działaj Lokalnie jest  Stowarzyszenie Kaczawskie.

Stowarzyszenie Kaczawskie w pierwszym półroczu każdego roku organizuje konkursy grantowe. Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe chcące wspólnie działać na rzecz społeczności, mogą uzyskać dofinansowanie na realizację swojego pomysłu. Projekty w Programie „Działaj Lokalnie” to takie, które aktywizują mieszkańców wokół celów o charakterze dobra wspólnego.

Projekty mogą być realizowane na obszarze gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja (gmina wiejska i miasto Złotoryja).

13

152

50 000

99

Chcesz ubiegać się o grant „Działaj Lokalnie”?

Masz pomysł na działanie na rzecz swoich sąsiadów, miejscowości, społeczności? Potrzebujesz wsparcia, pieniędzy, inspiracji, zachęty do działania? Mieszkasz i działasz w jednej z 16 gmin Krainy Wygasłych Wulkanów? Ten program jest więc dla Ciebie!

Realizujesz już projekt w ramach „Działaj Lokalnie”?

Otrzymałeś już grant i zabierasz się do działania? A może już przymierzasz się do jego rozliczenia? Napotkałeś jakieś utrudnienia i zastanawiasz się jak je rozwiązać? Chcesz wygodnie ściągnąć wszystkie materiały graficzne?

Aktualności programu

Zrealizowane projekty

Program wspierają

Więcej o Programie "Działaj Lokalnie":

INICJATYWY W ZAKRESIE EDUKACJI

ENGLISH TEACHING

RÓWNAĆ SZANSE

SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW

STYPENDIA POMOSTOWE

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Rozwój Społeczności Lokalnych

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SEKTOR 3.0

LIDERZY PAFW

KONKURS „PRO PUBLICO BONO”

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Media o "Działaj lokalnie"

Menu