15 z 15. Radosna jesień życia

Jak się okazuje jesień życia może być bardzo aktywna, twórcza i pełna najrozmaitszych przedsięwzięć. Udowodnili to mieszkańcy gminy Mściwojów realizując projekt „Radosna jesień życia” współfinansowany ze środków Programu Działaj Lokalnie. W jego realizację bardzo mocno włączyła się Gabriela Męczyńska mieszkanka miejscowości Snowidza, która los lokalnych seniorów stawia jako jeden z priorytetów w swojej aktywności. Oto jak sami seniorze przedstawiają swój projekt.

Tytuł projektu: Radosna jesień życia
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej
Wartość projektu: 2.898,00 zł
Wartość dofinansowania: 15.891,19 zł

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.


Cel projektu: projekt miał celu poprawę jakości życia Seniorów z Gminy Mściwojów, przeciwdziałanie ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu oraz wyrównanie ich szans w dostępie do kultury.

Działania zrealizowane w ramach projektu: projekt skierowany był do Seniorów z gminy Mściwojów, ludzi starszych – powyżej 60-tego roku życia. Chcieliśmy ponownie urozmaicić im monotonne życie pozbawione rozrywek kulturalnych i spotkań z drugim człowiekiem za pomocą kulturalnych spotkań i warsztatów artystycznych, które odbywały się cyklicznie przez kilka tygodni. Zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny na Zamek Grodziec 13.10.2017 r. gdzie Nasi Seniorzy oprócz zwiedzania zamku, mogli zobaczyć i spróbować zatańczyć taniec średniowieczny. Pierwszą zaplanowaną w projekcie uroczystością była Senioriada połączona z obchodami Święta Niepodległości 11.11.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Snowidzy. Kolejną uroczystością była Wigilia Pokoleń połączona z koncertem Bożonarodzeniowym, która odbyła się 15.12.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Targoszynie.

Rezultaty projektu: poprawiliśmy jakość życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jednej z najbardziej wykluczonych społecznie grup – seniorów. Wspomogliśmy rozwój aktywności społeczności lokalnej – poprzez zaproszenie do udziału najaktywniejszych seniorów, którzy wyciągną z domu kolejne starsze osoby.

Odbiorcy projektu: seniorzy zamieszkali na terenie gminy Mściwojów.

Partnerzy w realizacji projektu: Gmina Mściwojów, użyczyła świetlicę na obie uroczystości.
Szkoła Podstawowa w Snowidzy użyczała nam salę w szkole, na warsztaty, użyczyła autobus szkolny na wyjazd integracyjny na Zamek Grodziec.

——————————————————————-


Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
KONKURS „OPOWIEDZ”
Następny wpis
Gala Laureatów

Zobacz podobne

Menu