Zakładamy tradycyjny sad przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej!

W poniedziałek 24 października 2016 o godzinie 15:00
w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbędzie się
spotkanie szkoleniowe na temat zakładania i pielęgnacji tradycyjnego, wiejskiego sadu.

Spotkanie poprowadzi doświadczona sadowniczka, pani Anna Szlączka.
Spotkanie otwarte jest dla wszystkich chętnych (bezpłatnie). Prosimy o przekazanie informacji innym zainteresowanym osobom.
Spotkanie organizowane jest w ramach inicjatywy pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna ratuje stare odmiany drzew i krzewów owocowych”.

Kolejnymi elementami inicjatywy będą nasadzenia tradycyjnych odmian drzew i krzewów owocowych przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, wsppólne budowanie dużego hotelu dla owadów zapylających oraz umieszczenie tablicy edukacyjnej.

Zapraszamy do pomocy i współpracy wszystkich mieszkańców!

Inicjatywa pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna ratuje stare odmiany drzew i krzewów owocowych” odbywa się w ramach projektu „Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs „Mały ogród – tradycja i nowoczesność”
Następny wpis
Spotkanie szkoleniowe nt. zakładania i pielęgnacji tradycyjnych sadów

Zobacz podobne

Menu