Działaj Lokalnie 2018 – rozdzielono aż 55.000 zł

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” dokonała oceny złożonych wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Komisja postanowiła dofinansować łącznie aż 17 projektów.
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 29.05.2018 r. i zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 30.05.2018 r.

Ranking wniosków 2018 – pobierz

Dziękujemy wszystkim osobom, które tak licznie zaangażowały się w przygotowanie wniosków.

Szczęśliwi beneficjenci niebawem otrzymają Państwo e-mail z informacją o szczegółach i warunkach podpisania umowy oraz przekazania środków dotacji, co powinno nastąpić do połowy czerwca 2017 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Jednocześnie poinformujemy przedstawicieli dofinansowanych projektów o szkoleniu dla beneficjentów w zakresie poprawnego rozliczenia projektów (kwestie finansowe, merytoryczne, działania w zakresie promocji i informacji, itd.). Szkolenie to jest niezwykle istotne i przydatne szczególnie dla grup, które po raz pierwszy realizują tego typy przedsięwzięcia. Na jego zakończenie wręczone zostaną umowy dofinansowania.
Już dziś życzymy powodzenia w realizacji wszystkich założonych działań i trzymamy kciuki za powodzenie Państwa zaplanowanych przedsięwzięć. Dodajmy, że beneficjenci mogą ponosić wydatki od dnia wskazanego indywidualnie w każdym projekcie jako data początkowa jego realizacji.

 

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Informacje o możliwym wsparciu działalności gospodarczej
Następny wpis
III Przegląd Zespołów Ludowych

Zobacz podobne

Menu