8 z 15. JAWOR – „Niebieski Ogród – na niebiesko dla Autyzmu”

O tym, że mieszkańcy Jawora również doskonale potrafią współpracować na rzecz dobra wspólnego mogliśmy się przekonać podczas realizacji do końca 2017 r. zadania pn. Niebieski Ogród – na niebiesko dla Autyzmu”. Oto krótka relacja z jego przebiegu:

Tytuł projektu: „Niebieski Ogród – na niebiesko dla Autyzmu” w celu zwiększenia świadomości i integracji społecznej
Nazwa dotowanego: Powiatowe Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
Wartość projektu: 8.350,00 zł
Wartość dofinansowania: 3.750,00 zł

Cel projektu: celem głównym projektu jest aktywizacja rodziców i dzieci dotkniętych autyzmem do stworzenia wspólnego dobra, miejsca spotkań i wymiany doświadczeń.

Działania zrealizowane w ramach projektu: spotkania i warsztaty z treningu umiejętności społecznych- integracja lokalnego środowiska rodziców i dzieci dotkniętych Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem.
Trening umiejętności społecznych jest metodą terapii umożliwiającą osobom z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym.
Zajęcia w ramach projektu:
1. Budowa Niebieskiego Ogrodu przed Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.(działania w ramach wolontariatu)
2. Warsztaty w treningu umiejętności społecznych. (działania w ramach wolontariatu)
3. Rodzinna Grupa Wsparcia.(działania w ramach wolontariatu)
4. Profesjonalna sesja fotograficzna (działania w ramach wolontariatu)
5. Podsumowanie projektu- PORE w Jaworze.

Rezultaty projektu: dzieci i rodzice biorący udział w projekcie uczestniczyli w szeregu atrakcyjnych i wartościowych działaniach, które wpłynęły stymulująco na ich prawidłowy rozwój, a przede wszystkim zwiększył ich kompetencje społeczne i zintegrowały ich ze środowiskiem lokalnym. Działania te również wyuczyły wśród szerszej grupy osób nawyk do podejmowania działaj wolontariackich na terenie miasta Jawora. Przystąpienie do zajęć grupowych rozwinęło w nich umiejętności społeczne.
Odbiorcy projektu: bezpośrednimi odbiorcami były dzieci ze stowarzyszenia oraz dzieci nie objęte stowarzyszeniem z chorobami ze spektrum autyzmu wraz z rodzicami z terenu Jawora i powiatu jaworskiego – zainteresowani prawidłowym rozwojem swoich dzieci, chętni do podjęcia inicjatyw dotyczących aktywności, włączenia społecznego, integracji, edukacji, kultury i zdrowego stylu życia.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.
Program Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze

   

—————————————————————–

 

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@partnerstwokaczawskie.pl

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
7 z 15. – Matki, żony, koleżanki – to jesteśmy My – Groblanki
Następny wpis
9 z 15 – „Mściwojów – mój dom”

Zobacz podobne

Menu