Bezpłatne seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Stowarzyszenie Kaczawskie ma przyjemność zaprosić na:
Seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”
niedziela 11 grudnia 2016, Pałac Krotoszyce

Wstęp wolny

Program seminarium:

13:45 – 14:00 Przywitanie uczestników

14:00 – 15:45 Wykład „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”, Urszula Bogusiewicz, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną bezpośrednie i pośrednie korzyści ekonomiczne i przyrodnicze, jakie wiążą się z utrzymywaniem i ochroną bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym. Przedstawione zostaną również możliwości dofinansowania działalności rolniczej w ramach Programu Rolnośrodowiskowego i innych funduszy.

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 16:40 „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”, Julia Jankowska, koordynator projektu, Stowarzyszenie Kaczawskie

Prezentacja projektu i jego osiągnięć i zamierzeń w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz edukacji przyrodniczej, a zwłaszcza wyników konkursu „Podziel się domem, podzielę się plonem” na ogród/sad/gospodarstwo przyjazne bioróżnorodności

16:40 – 17:10 Pokaz filmu „Praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi”

Bohaterem filmu jest Pan Marian Rak – zdobywca nagrody WWF „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2011”. Pan Rak zastosował w swoim gospodarstwie różnorodne działania rolnośrodowiskowe w celu zmniejszenia ilości związków azotu i fosforu spływających do Morza Bałtyckiego. Przyczynia się tym samym do ograniczenia eutrofizacji jego wód.

17:10 – 17:35 Pytania i dyskusja

17:35 – 17:45 Podsumowanie

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Kurierze Karkonoskim
Następny wpis
Warsztaty metodyki pracy w przyrodzie

Zobacz podobne

Menu