Kino KREDO

Czas trwania: czerwiec – sierpień 2020 r.
Nazwa dotowanego: Towarzystwo Aktywności Kulturalnej TAK Jawor
Dofinansowanie: 4 500,00 zł
Wartość całkowita projektu: 5 750,00 zł


Głównym celem była digitalizacja przez grupy seniorów materiałów historycznych zapisanych na taśmach celulozowych zawierających kroniki filmowe (2 Kwartalniki) autorstwa ś.p Janusza Kredoszyńskiego, które pozwolą na wspólną dyskusję o historii miasta oraz rozmowy i wspomnienia międzypokoleniowe.

W trakcie trwania projektu zostały przeprowadzone warsztaty dla mieszkańców, głownie seniorów, w zakresie digitalizacji materiałów źródłowych, jakimi są stare taśmy (Jaworski Kwartalnik Filmowy). Połączona została ich wiedza i umiejętności na temat tworzenia i obróbki filmów z lat 70 i tych powstałych na początku XXI wieku, z nowoczesnym podejściem i cyfrowymi formami zapisu oraz archiwizacji. Podczas realizacji projektu powstał profil na portalu społecznościowym, na którym znajdują się materiały zdigitalizowane wraz z opisem.

Materiały zostały także zaprezentowane mieszkańcom podczas prezentacji podsumowującej projekt oraz uświetniły inne lokalne wydarzenie, stanowiąc ciekawostkę szczególnie dla młodszego pokolenia. (Dziedziniec sztuki oraz festiwal Watch Docs)

Rezultaty Projektu:

Wspomnienia o historii, tej zapisanej na filmie, wśród seniorów, szczególnie w kontekście obecnych podczas realizacji projektu, obostrzeń sanitarnych, pozwoliło im na powrót do lat młodość oraz ponad wiekowej dyskusji z młodymi widzami.
Udało się zainicjować nieformalną grupę filmową złożoną z jaworskich seniorów.
Dodatkowym, nieplanowanym, sukcesem projektu było przekazanie nowych nieznanych taśm filmowych z filmami o historii Jawora.


Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Masz pomysł na aktywizację środowiska, w którym żyjesz i poszukujesz środków finansowych na ten cel?

Skontaktuj się z jego koordynatorką – Julią Jankowską
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 730-663-611

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Z projektem ruszamy o stare szlaki dbamy i koronawirusa przetrwamy
Następny wpis
Stop epidemii. Razem w lepsze jutro.

Zobacz podobne

Menu