Modernizacja budynku na ukończeniu

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia trwającej od wielu miesięcy modernizacji budynku gospodarczego w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej jako wzorcowego procesu inwestycyjnego, który nie uszczuplając bioróżnorodności jego otoczenia, dzięki zastosowaniu specyficznych rozwiązań projektowych stwarza dodatkowe warunki do bytowania w obrębie budynku wielu gatunków ptaków, nietoperzy, owadów towarzyszących siedzibom ludzkim. W budynku tym mieścić się będą m. in. sale warsztatowe, suszarnia roślin, pomieszczenie magazynowe służące przechowywaniu materiałów i narzędzi wykorzystywanych do prowadzonych w Zagrodzie warsztatów, prac polowych w ogrodzie i zajęć terenowych. Roboty wykonuje lokalna firma wybrana w drodze postępowania przetargowego – Usługi Remontowo-Budowlane Robert Chwalana z Bolkowa.

Całość w/w prac oraz wiele działań i akcji skierowanych do społeczności realizowana jest w ramach projektu pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że płytki podłogowe i ścienne niezbędne do wykonania prac w budynku przekazali nam bezpłatnie darczyńcy za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Są to firmy STAR GRES sp. z o.o., Ceramika – Color sp. z o.o. oraz Ceramika Końskie sp. z o.o

 

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Spotkanie szkoleniowe nt. zakładania i pielęgnacji tradycyjnych sadów
Następny wpis
Geo-education: coordinators’ report (english)

Zobacz podobne

Menu