Spotkanie konsultacyjne w sprawie geopunktów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami związanymi z utworzeniem Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego na spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie dotyczy wytypowania geopunktów, które staną się przedmiotem opracowania w dokumentacji inwentaryzacyjnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Na podstawie lokalizacji geopunktów i analizy ich walorów, w kolejnym etapie projektu zaproponowane zostaną granice Geoparku. Inwentaryzacja jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku aplikacyjnego do Komitetu ds. Geoparków przy UNESCO o włączenie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do światowej sieci Geoparków UNESCO.

data spotkania: 29 października 2018 (poniedziałek), godz. 9:00

miejsce spotkania: sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, Dobków 66

cel spotkania:

  • przedstawienie/przypomnienie idei Geoparku oraz planów związanych ze zgłoszeniem naszego regionu do światowej sieci Geoparków UNESCO
  • prezentacja już podjętych działań i koniecznych do podjęcia
  • spotkanie z przedstawicielami wykonawcy przygotowującego inwentaryzację geologiczną regionu: prezentacja wytypowanych przez wykonawcę geopunktów, dla których zostanie przygotowany szczegółowy opis inwentaryzacyjny oraz 30 punktów o wyróżniających walorach geoturystycznych, dla których przygotowane zostaną również turystyczne materiały promocyjne
  • przyjmowanie uwag do listy geopunktów

Geopunkty (inaczej: geostanowiska, geotopy) to miejsca, obiekty o wybitnych walorach geologicznych. Dokumentują one historię geologiczną obszaru lub ilustrują poszczególne procesy geologiczne. Przykładami geopunktów są odsłonięcia geologiczne, interesujące formy krajobrazu, głazy narzutowe, nagromadzenia fauny
i flory kopalnej itp. Na spotkaniu przedstawione zostaną wytypowane geopunkty z obszaru gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja (miasto i gmina wiejska)

zaproszeni: przedstawiciele wszystkich wymienionych gmin oraz innych interesariuszy (firm, organizacji) działających w zakresie gospodarki przestrzennej, turystyki, ochrony przyrody na obszarze planowanego Geoparku

przebieg spotkania:
9:00 – 9:30 Przywitanie uczestników oraz wstęp:

  • Prezentacja idei geoparku oraz Światowej Sieci Geoparków UNESCO – dr Ewelina Rozpędowska, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego
  • Prezentacja działań podjętych na drodze utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – Julia Jankowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego

9:30 – 10:00 Prezentacja zagadnień związanych z inwentaryzacją geologiczną obszaru Krainy Wygasłych Wulkanów oraz listy wytypowanych wstępnie geopunktów – prof. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski

10:00 – 10:15 Przerwa kawowa

10:15 – 12:00 Przyjmowanie uwag do listy geopunktów, dyskusja

12:00 Zakończenie spotkania

na pytania odpowiada: Julia Jankowska

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
O naszej sieci współpracy na IV Forum Geo-Produkt w Jaworznie
Następny wpis
Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: Przedyskutowaliśmy listę geopunktów

Zobacz podobne

Menu