Średniowieczna trupa teatralna w gminie Zagrodno

Fundacja Archeologiczna Archeo z Radziechowa w gminie Zagrodno od czerwca do października 2014 roku, przy wsparciu programu „Działaj Lokalnie”, realizowała projekt pn. „Kultura na deskach – średniowieczna trupa teatralna”.

Celem projektu była animacja społeczno-kulturalna młodzieży oraz promocja historii regionu poprzez teatralne opisanie postaci Czarnego Krzysztofa z Olszanicy, jako lokalnego dziedzictwa historycznego. Projekt poprzez stworzenie grupy teatralnej wzbogacił lokalne przedsięwzięcia i wydarzenia o nową formą rozrywki i spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności. Najważniejszym efektem projektu było utworzenie grupy młodzieży – trupy teatralnej oraz powołanie do życia spektaklu, który może być odgrywany przez młodzież w trakcie różnych imprez lub w szkołach podstawowych i gimnazjach. Korzyścią dla lokalnej społeczności jest fakt, iż zajęcia teatralne przyczyniły się do rozwinięcia więzi pomiędzy uczniami biorącymi udział w projekcie i zaktywizowały ich do działania.

Projekt wsparli:

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Działali Lokalnie w Nowym Kościele
Następny wpis
Wspólnie zadbali o park w Wojcieszowie

Zobacz podobne

Menu