Warsztaty „Fauna, flora i teatr” zakończony spektaklem „Magiczna fasola”

Warsztaty „Fauna, flora i teatr” zakończony spektaklem „Magiczna fasola”

W dniach 14-18 lipca 2015 odbyły się w Świerzawie bezpłatne warsztaty teatralne pt. „Fauna, flora i teatr”. Wzięła w nich udział młodzież z terenu Partnerstwa Kaczawskiego w wieku od 8 do 18 lat. Przez cztery dni uczestnicy pracowali z profesjonalnymi instruktorami, ucząc się różnych technik teatralnych (pantomima, śpiew, ruch sceniczny, improwizacja teatralna, chodzenie na szczudłach, taniec z ogniem) oraz samodzielnie przygotowując finałowy spektakl.

Tematyka warsztatów i spektaklu poruszała problemy zależności człowieka od bioróżnorodności. Wykorzystano w nich nawiązania do otaczającej przyrody w kulturze tradycyjnej (np. pieśni ludowe).

Finałowy spektakl odbył się podczas plenerowego święta „Czary mary nie do wiary” w Lubiechowej w dniu 18 lipca 2015. Młodzi aktorzy swoim pochodem zachęcili uczestników święta do zajęcia miejsc na widowni, po czym odegrali spektakl pt. „Magiczna fasola”. Publiczność była zaskoczona różnorodnymi technikami wykorzystanymi podczas spektaklu, spotkał się on z bardzo ciepłym odbiorem.

Cykl zajęć przyrodniczych zrealizowano w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz środków własnych Stowarzyszenia.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Bezpłatne warsztaty przyrodnicze ze specjalistą fitosocjologiem
Następny wpis
Bezpłatne warsztaty przyrodnicze ze specjalistą entomologiem

Zobacz podobne

Menu