Wspólnie uratowali Stary Park w JASTROWCU

Program „Działaj Lokalnie” jednoczy mieszkańców wokół ważnych dla nich lokalnych spraw i daje duży impuls do rozwoju. Przykładem takiego udanego działania był zrealizowany przez mieszkańców Jastrowca projekt pn. „Ratujmy Stary Park”.

Czas trwania: czerwiec – grudzień 2019 r.
Nazwa dotowanego: Fundacja TERRA – TERaz RAdzimowice
Dofinansowanie: 3.830 zł
Wartość całkowita projektu: 6.746 zł

Projekt dotyczył rewitalizacji ogólnodostępnej, 5-ha części starego Parku Pałacowego w Jastrowcu. Celem działań było zapobieżenie postępującej dewastacji, uratowanie historycznego założenia parkowego w tej wsi, przywrócenie do użytkowania łąki parkowej tak, aby stała się miejscem rekreacji i spotkań. Prace w parku polegały na usunięciu zalegających tam gałęzi i śmieci, oczyszczeniu polany parkowej z samosiewów i zaznaczeniu występowanie ciekawych gatunków roślin. Innym celem projektu było również zadbanie o aspekt edukacyjny i proekologiczny poprzez zorganizowanie wyjazdu studyjnego, spaceru dendrologicznego oraz wykładu dotyczącego historycznych założeń parkowych.

Organizatorzy akcji chcieli także, aby to działanie pomogło mieszkańcom zjednoczyć się w działaniu na rzecz całej społeczności.

Pierwsze prace w parku, polegające na usuwaniu zalegających na ścieżkach gałęzi, konarów, śmieci rozpoczęliśmy już w połowie lipca. Kolejnym etapem projektu był całodniowy wyjazd studyjny do położonej kilkadziesiąt kilometrów od Jastrowca Doliny Pałaców i Ogrodów. W towarzystwie przewodnika sudeckiego uczestnicy zwiedzili zrewitalizowane parki pałacowe m.in. w Wojanowie, Łomnicy i Bukowcu.

Kolejnym działaniem w ramach projektu był spacer dendrologiczny w parku w Jastrowcu, który poprowadziła pani leśnik- dendrolog. Skupiska starych drzew, krzewów, pnączy i grzybów jawią się zupełnie z nowej perspektywy, gdy opowie o nich specjalista- pasjonat.

W październiku, po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, mogliśmy przystąpić do dalszych prac w parku. Urząd Gminy Bolków udostępnił nieodpłatnie specjalistyczny sprzęt, którym została oczyszczona z samosiewów polana w parku. W międzyczasie zorganizowano dwa kolejne spotkania robocze, oczyszczono dostęp do cennych okazów parkowych: tulipanowca oraz sosny czarnej. Widząc potrzebę dalszych prac w parku, mieszkańcy spotkali się kolejny raz, aby kontynuować prace rewitalizacyjne już poza projektem. W parku stanęły ławeczki, zostały postawione tabliczki opisujące najciekawsze okazy drzew i stanowiska roślin chronionych. Zakupiono nasiona łąki kwietnej, która już w przyszłym roku ubarwi najbardziej nasłonecznioną część polany parkowej. Przy wejściu do parku stanęła również tablica informująca o historii i walorach parku. Oficjalnym zwieńczeniem projektu było spotkanie w historycznych wnętrzach Pałacu w Jastrowcu i wykład nt. pałaców i założeń parkowych Dolnego Śląska.

Poprzez działania związane z projektem mieszkańcy mieli możliwość:
– poznania innych historycznych założeń parkowych, w czasie wyjazdu studyjnego;
– spotkania za specjalistą – leśnikiem-dendrologiem, który przybliżył proekologiczny aspekt dbania o park;
– spotkania z antropologiem kultury, który opisał historię powstawania pałaców i parków przypałacowych na naszych terenach;
– działania razem we wspólnej sprawie, na rzecz całej społeczności.

Dzięki projektowi powstało wspólne miejsce rekreacji i spotkań. Zaniedbany obszar na mapie wsi wygląda coraz lepiej, mieszkańcy mogą być dumni, że przyczynili się do ratowania historycznego parku jednocześnie tworząc dla siebie i innych miejsca do wypoczynku.

„Wspólna fizyczna praca, gdzie przychodziły osoby w każdym wieku, o różnym statusie materialnym, świadomość sprawczości – to, że możemy zmieniać rzeczywistość dookoła nas, wszystko to sprawiło, że jako mieszkańcy mogliśmy lepiej się poznać i różne środowiska naszej wsi miały możliwość zintegrowania się” mówi Izabela Chajutin – koordynator projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.
Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem – Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 694-867-747
Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie
Następny wpis
Przystań na Szlaku Wygasłych Wulkanów

Zobacz podobne

Menu