Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2014

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego dokonała oceny 25 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W sumie do rozdysponowania było 55000 zł. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 116188 zł. Komisja postanowiła dofinansować 13 projektów.

Lista dofinansowanych projektów oraz kwota przyznanego wsparcia:

 1. Fundacja ‚Wojcieszyn Wioska Don Kichota’, projekt pn. Międzypokoleniowa wojcieszyńska inscenizacja wybranych fragmentów dzieła M. Cervantesa ‚Don Kichot’ – 5900zł.
 2. Stowarzyszenie Nowy Kościół, projekt pn. Razem pracujemy, odpoczywamy i aktywnie spędzamy wolny czas – 4797zł.
 3. Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie, projekt pn. Wielopokoleniowo działamy o naszą małą ojczyznę dbamy – 6000zł.
 4. Aktywni Księginice / Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, projekt pn. Piękna wieś przyjazna wieś – 2769,02zł.
 5. Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”, projekt pn. Szlakiem bitew legnickich – 3750zł.
 6. Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne ” Miłek”, projekt pn. Wspólnie chrońmy nasz piękny park – 4800zł.
 7. Hufiec ZHP w Jaworze, projekt pn. Niekończąca się przygoda – 4447,84zł.
 8. Fundacja Archeologiczna Archeo, projekt pn. Kultura na deskach – średniowieczna trupa teatralna – 5533,80zł.
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej, projekt pn. V Święto Prawdziwka i śliwki węgierki w Nowej Wsi Wielkiej – 3496zł.
 10. Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka, projekt pn. Łucznictwo tradycyjne – zabawa, sport, przyszłość – 3461,34zł.
 11. Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów, projekt pn. Korowód Radości „Data Urodzenia nie ma tu znaczenia” – 2700zł.
 12. Stowarzyszenie „Patria Nostra”, projekt pn. Integracja mieszkańców pod Czartowską Skałą – 5020zł.
 13. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE”, projekt pn. Rodzinny Rajd Rowerowy – Tour de Kaczawy – 2325zł.

 

Pełna lista grantowa 2014

Zwycięzcom gratulujemy.

W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z wnioskodawcami wybranych projektów w sprawie podpisania umów.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs „Działaj Lokalnie” 2014 – wyniki oceny formalnej
Następny wpis
Spotkanie inicjujące projekt w Wojcieszynie

Zobacz podobne

Menu