Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2015

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” dokonała oceny 42 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 215 213,06 zł. Komisja postanowiła dofinansować 14 projektów:

„Spotkajmy się na Górze” projekt przygotowany przez nieformalną grupę ‘Nowy Nowy Kościół’ – kwota dofinansowania 4 290 zł.

„Mamy wiele do zrobienia, zapraszamy wszystkie pokolenia” projekt przygotowany przez Radę Sołecką Wsi Snowidza” – kwota dofinansowania 3 500 zł.

„Krok za krokiem w poszukiwaniu inspiracji” projekt przygotowany przez ZHP Hufiec Jawor – kwota dofinansowania 4 280 zł.

„Małymi kroczkami cel osiągamy. O wszystkich dbamy nikogo nie wykluczamy” projekt przygotowany przez nieformalną ‘Grupę Odnowy Wsi Granowice’ – kwota dofinansowania 5 000 zł.

„Nepomucen patron, który nas integruje” projekt przygotowany przez Radę Sołecką Wsi Babin-Kościelec – kwota dofinansowania 4 020 zł.

„Dla Siebie, dla Nas, dla Parku” projekt przygotowany przez nieformalną grupę ‘Dla Dobra Sichowa’ – kwota dofinansowania 5 020 zł.

„Lifting otoczenia kapliczki przy zamku – dla swoich i przyjezdnych” projekt przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa – kwota dofinansowania 3 260 zł.

„Wymieniamy swoje doświadczenia” projekt przygotowany przez nieformalną ‘Grupę Odnowy Wsi Komorniki’ – kwota dofinansowania 3 400 zł.

„Bliżej siebie – Razem raźniej” projekt przygotowany przez nieformalną grupę ‘Kobiety XXI wieku’ – kwota dofinansowania 4 700 zł.

„Aktywni seniorzy – aktywna gmina” projekt przygotowany przez nieformalną ‘Grupę Odnowy Wsi Pielgrzymka’ – kwota dofinansowania 3 400 zł.

„Poznajemy najbliższe okolice w Krainie Wygasłych Wulkanów” projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych – kwota dofinansowania 3 482 zł.

„Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Raczkowej” projekt przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Raczkowej – kwota dofinansowania 5 000 zł.

„Cudze chwalicie swoje poznajcie” projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Gminy Złotoryja – kwota dofinansowania 2 900 zł.

„Początek na rozdrożu” projekt przygotowany przez Radę Sołecką Sołectwa Jastrzębnik – kwota dofinansowania 2 800 zł.

Suma udzielonego przez Stowarzyszenie Kaczawskie wsparcia to 55 052,00 zł.

Pełna lista grantowa 2015

Dziękujemy wszystkim osobom, które tak licznie zaangażowały się w przygotowanie wniosków. Każdego roku składanych jest coraz więcej ciekawych projektów, co świadczy o wzroście aktywności lokalnych społeczności na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego. To bardzo cieszy i motywuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz dobra wspólnego.
Gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”, w najbliższym czasie będziemy się kontaktować z Państwem w sprawie podpisania umów.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Bezpłatne warsztaty przyrodnicze ze specjalistą ornitologiem
Następny wpis
Bezpłatne warsztaty przyrodnicze ze specjalistą chiropterologiem

Zobacz podobne

Menu