Od 20 lat razem dla regionu
Gór i Pogórza Kaczawskiego

Przekaż 1% naszej organizacji

Nasze działania

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Dążymy do utworzenia w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów.

Sudecka Zagroda Edukacyjna

Prowadzimy interaktywne centrum edukacyjne poświęcone naukom o Ziemi w sercu Krainy Wygasłych Wulkanów.

Edukacja ekologiczna

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizujemy bezpłatne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Działaj Lokalnie

To program grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie. Realizacja Programu polega na organizowaniu konkursów grantowych.

Góry Kaczawskie Portal Turystyczny

Promujemy i dbamy o rozwój turystyki w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - w Krainie Wygasłych Wulkanów.

Rozwój i promocja lokalnego dziedzictwa

Wspomagamy lokalnych rzemieślników, artystów i producentów w rozwoju swoich działalności poprzez sieciowanie oferty edukacyjnej i turystycznej w regionie.

Zakończone projekty

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu

Projekt miał na celu utworzenie specjalistycznej bazy zasobów przyrodniczo-kulturowych regionu - inwentaryzacji Geologicznej

Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu

Projekt miał na celu adaptację poddasza budynku dawnej stodoły w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie na działania związane z informacją turystyczną, biblioteką publikacji regionalnych i miejscem spotkań.

Program Edukacji Ekologicznej „Ziemia w naszych rękach”

Program edukacyjny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wzięło w nim udział ponad 4000 dzieci.

Partnerstwo dla geo-edukacji

Międzynarodowy projekt w ramach Partnerstw Strategicznych na rzecz edukacji dorosłych programu Erasmus +. Realizowany z organizacjami partnerskimi z Chorwacji, Islandii i Portugalii.

Lokalne Partnerstwa PAFW

Projekt: Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności Społecznej Wulkan zrealizowany w ramach V Edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW

Jak ekofilozofia wróciłana wieś

Projekt edukacji nt. bioróżnorodności zrealizowany dzięki wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszu EOG.

Aktualności

Gminy partnerskie

Wspierają nas

Menu