10 z 15. Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców Nowej Wsi Złotoryjskiej

Nic tak nie integruje mieszkańców jak współpraca, rozmowy, wzajemne przebywanie ze sobą. Efektami tych działań jest utworzone w ramach Programu Działaj Lokalnie przez wolontariuszy Nowej Wsi Złotoryjskiej, plenerowe miejsce spotkań. Oto podsumowanie kilkumiesięcznych starań:

Tytuł projektu: Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców Nowej Wsi Złotoryjskiej
Nazwa dotowanego: Ludowy Zespół Sportowy Huragan Nowa Wieś Złotoryjska
Realizator: grupa nieformalna mieszkańców Razem dla Nowej Wsi Złotoryjskiej
Wartość projektu: 13.768,37 zł
Wartość dofinansowania: 4.999,99 zł

Cel projektu: utworzenie miejsca integracji i spotkań mieszkańców Nowej Wsi Złotoryjskiej poprzez budowę wiaty, miejsca na ognisko oraz ławek parkowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu: zadanie polegało na wykonaniu wiaty, miejsca na ognisko oraz montażu ławek parkowych. Z otrzymanych w ramach projektu środków pieniężnych zakupiono materiały budowlane do budowy wiaty. Następnie dzięki pracy własnej mieszkańców (wolontariuszy) z zakupionych materiałów zbudowano wiatę z miejscem na ognisko. W ramach przedsięwzięcia zamontowano równie ławki parkowe zakupione w ramach Funduszu Sołeckiego oraz wykonano miejsce ogniska z materiału otrzymanego od jednego z mieszkańców. Po zakończeniu wszystkich prac zorganizowano uroczyste otwarcie powstałego miejsca spotkań na które zaproszono wszystkich mieszkańców Nowej Wsi Złotoryjskiej.

Rezultaty projektu: w trakcie prowadzenia działania uzyskano jego główny efekt czyli integracja lokalnej społeczności podczas prowadzenia prac jak i imprezy zorganizowanej na otwarcie. Poza tym uzyskano oczywiście efekt rzeczowy czyli miejsce spotkań składające się z wiaty, miejsca na ognisko oraz ławek parkowych. Powstałe miejsce spotkań i integracji pozwoli na organizowanie kolejnych imprez i spotkań integrujących lokalną społeczność.

Odbiorcy projektu: odbiorcami projektu byli mieszkańcy Nowej Wsi Złotoryjskiej, ze wszystkich grup wiekowych oraz turyści/osoby rekreacyjnie przemierzające okolicę.

Partnerzy w realizacji projektu: Urząd Gminy w Złotoryi, F.H.U. Halina Rajczakowska, Partnerstwo Kaczawskie, Rada Sołecka Nowej Wsi Złotoryjskiej.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Program Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.


 

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@partnerstwokaczawskie.pl

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
9 z 15 – „Mściwojów – mój dom”
Następny wpis
11 z 15. Razem pracujemy, bawimy się i uczymy się we wsi Pielgrzymka

Zobacz podobne

Menu