11 z 15. Razem pracujemy, bawimy się i uczymy się we wsi Pielgrzymka

Tytuł projektu: Razem pracujemy, bawimy się i uczymy się we wsi Pielgrzymka
Nazwa dotowanego: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce
Wartość projektu: 12.950,12 zł
Wartość dofinansowania: 4.500,00 zł

Cel projektu: aktywizacja mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, integracja mieszkańców Pielgrzymki, rozwinięcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, aktywne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem – „Święto Wsi” – wystawa zdjęć i historii Pielgrzymki, konkurs dotyczący znajomości wsi, turniej rodzin, wspólna zabawa.
2. Spotkanie z Kresami – impreza integracyjna z poczęstunkiem.
3. Spotkanie integracyjne „Święto Pieroga”.
4. Organizacja konkursów z nagrodami: na najładniejszą kompozycję kwiatową, stroik świąteczny, na najsmaczniejszego pieroga.
5. Porządkowanie parku i Alei Kasztanowej.
6. Zagospodarowanie skwerków: nad rzeką i przed GCKiB.
7. Przygotowanie, zaprojektowanie i wykonanie muralu w centrum wsi.
8. Zakup biesiadnych zestawów ławek i stołów, zakup zestawów naczyń.
9. Przygotowanie i opracowanie gry terenowej.
10. Organizacja warsztatów wokalnych, decupage, florystycznych.
11. Zakup jednolitych strojów dla członków KGW.

Rezultaty projektu: rezultatem projektu było większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi, aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz dobra wspólnego i wzmocnienie społecznych postaw. Rezultatem projektu jest również zintegrowanie mieszkańców sołectwa oraz wspólna praca na rzecz wsi.Wzmocnienie współpracy grupy osób działających na rzecz promocji i rozwoju wsi Pielgrzymka oraz podtrzymujących wiejskie tradycje. Nawiązane zostały nowe relacje społeczne. Poprawiła się estetyka wsi oraz jej wizerunek.

Odbiorcy projektu: członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce oraz grupy wokalnej Kresowy Płomień, mieszkańcy wsi Pielgrzymka, mieszańcy Gminy Pielgrzymka, zaproszeni goście oraz osoby odwiedzające wieś.

Partnerzy w realizacji projektu: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce, Gmina Pielgrzymka, Rada Sołecka Wsi Pielgrzymka, Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymce, Gminny Klub Seniora, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka.

     

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Program Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
10 z 15. Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców Nowej Wsi Złotoryjskiej
Następny wpis
12 z 15 Wspólne korzenie najlepszym sposobem na integrację

Zobacz podobne

Menu