11.2018 Pozytywnie zakręceni, czyli kreatywne lato – Świerzawa

Tytuł projektu: Pozytywnie zakręceni, czyli kreatywne lato.
Nazwa dotowanego:  Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.
Realizator: Klub Seniora
Wartość projektu:
6 797,70 zł
Wartość dofinansowania: 3 550,00 zł

Projekt miał na celu popularyzację miejsca piknikowych spotkań jako dobra wspólnego całej społeczności lokalnej. Miejsce to stworzyliśmy wspólnymi siłami podczas realizacji poprzedniej edycji Programu Działaj Lokalnie. W tym roku skupiliśmy się głównie na stworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. Zależało nam na zachęceniu ich do twórczego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wspólne chwile miały doprowadzić do międzypokoleniowej integracji. Poprzez projektowe działania chcieliśmy jednocześnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów, a także umożliwić im rozwój zainteresowań.

Całe przedsięwzięcie przebiegało etapami. W pierwszej kolejności uporządkowaliśmy miejsce piknikowych spotkań po zimie, powyrywaliśmy chwasty i skosiliśmy trawę. Następnie opracowaliśmy program wakacyjnych warsztatów artystycznych.

Cykl zajęć rozpoczęliśmy piknikiem z okazji nadejścia lata i wakacji. W czasie wydarzenia uczestnicy nie tylko smażyli kiełbaski, ale też brali udział w zabawach integracyjnych i warsztatach artystycznych. Tego dnia zmierzyliśmy się z pierwszym twórczym wyzwaniem. Przystąpiliśmy do prac nad muralem na budynku szatni przy dawnym korcie tenisowym. Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy podłoże czyszcząc ściany oraz szkicując obrazy. Malowanie farbami było świetną zabawą zarówno dla młodszych, jak i starszych. Efektem zajęć są fantazyjne obrazki przywołujące na myśl wakacje. Część z nich ukazuje nasze miasto, tworząc swego rodzaju pocztówkę ze Świerzawy. Dzięki muralowi nasze miejsce zyskało niecodzienny charakter.

Od czerwca w ramach projektu odbyło się osiem zajęć. Wszystkie, za wyjątkiem ostatnich – w miejscu piknikowych spotkań. Były bardzo zróżnicowane. Uczestnicy wykonywali prace z wykorzystaniem rozmaitych technik – od rysunku kredkami, ołówkiem, poprzez malowanie farbami, po wycinanie elementów z kolorowego papieru czy bibuły. W efekcie powstały piękne kartki, rysunki a nawet biżuteria z makaronu. W czasie zajęć nie zabrakło też zabaw ruchowych – wspólnie graliśmy w piłkę, w klasy, można było też poskakać na skakance.

W ciągu ostatnich miesięcy miejsce piknikowych spotkań dzięki naszym staraniom tętniło życiem. Dbamy o utrzymanie go w dobrym stanie. Planujemy dalsze zagospodarowanie terenu pięknymi roślinami, dlatego wzięliśmy udział w wyjeździe do Arboretum w Wojsławicach, gdzie zapoznaliśmy się ze skarbami natury naszego regionu.

Trwający od czerwca projekt jest kolejnym sukcesem Klubu Seniora. Efektem jest osiągnięcie zakładanych celów. W rezultacie zostało uporządkowane miejsce piknikowych spotkań, znajdujący się tam stół i ławki w razie potrzeby można zacienić olbrzymim parasolem. Latem odbył się piknik, w którym wzięło udział ok. 80 osób w różnym wieku oraz cykl warsztatów artystycznych, z których skorzystało łącznie ok. 100 dzieci. W końcowym etapie projektu dla 30 seniorów-wolontariuszy został zorganizowany wyjazd do Arboretum Wojsławice.

Realizacja projektu bez wątpienia przyczyniła się do popularyzacji miejsca piknikowych spotkań jako dobra wspólnego całej społeczności lokalnej. Udało się zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez stworzenie nowej oferty na spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Olbrzymią korzyścią jest międzypokoleniowa integracja, do której udało się doprowadzić dzięki cyklicznym spotkaniom. Swoje zainteresowania mogli rozwinąć też seniorzy biorąc udział w wycieczce krajoznawczej. Zaangażowanie na każdym etapie projektu pozwoliło przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów.

     

Rezultaty projektu: wdrożenie projektu pozwoliło zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności oraz przyczyniło się do popularyzacji miejsca piknikowych spotkań jako dobra wspólnego. Udało się zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez stworzenie nowej oferty. Podejmowane działania skutkowały zbudowaniem pozytywnych relacji, co sprzyja międzypokoleniowej integracji, jednocześnie przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu seniorów.

Odbiorcy projektu: dzieci, młodzież (też ich rodziny) oraz seniorzy. Seniorzy wykonali pracę na rzecz projektu – uporządkowali teren, przygotowali i przeprowadzili piknik i cykl warsztatów artystycznych. Wzięli też udział w wycieczce. Młodzi uczestniczyli w zorganizowanych wydarzeniach.

Partnerzy w realizacji projektu: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, które użyczyło terenu, środków materialnych w postaci aparatu fotograficznego, narzędzi ogrodniczych, sprzętu komputerowego oraz udzieliło wsparcia konsultacyjnego. Urząd Miejski w Świerzawie oraz Szkoła Podstawowa w Świerzawie wspierało działania promocyjne. Związek Emerytów i Rencistów, wolontariusze.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?

Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747
Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie
kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
10.2018 Senioriada – świętujemy 100 lat Niepodległości – Snowidza
Następny wpis
12.2018 W plenerze gry i zabawy … Wiadrów

Zobacz podobne

Menu