10.2018 Senioriada – świętujemy 100 lat Niepodległości – Snowidza

Projekt realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie w przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Mściwojów poprzez stworzenie jak najwięcej okazji do radosnego przeżywania jesieni życia przez udział najstarszych mieszkańców tej społeczności  w oferowanych wyjazdach, spotkaniach, imprezach. Celem projektu było również wyrównywanie szans w dostępie do kultury i oferty edukacyjnej, integracja seniorów i oraz poczucia własnej wartości. Organizacja Senioriady i Wigilii Pokoleń Koncertu Bożonarodzeniowego dała im poczucie bycia ważnym, potrzebnym w lokalnym środowisku i odpowiedzialnym za duże wydarzenia.

W roku jubileuszowym odzyskania niepodległości seniorzy poza udziałem w uroczystościach systematycznie przygotowywali się, aby już od lata przeżywać radość tego święta. W związku z czym na warsztatach artystycznych przygotowali dekorację patriotyczną i kotyliony oraz upominki i dyplomy dla Kombatantów, których już mała grupa została w gminie. Seniorzy wybrali wyjazd integracyjny do fabryki bombek w Złotoryi, gdzie oprócz zwiedzania były warsztaty malowania bombek. Rajd po ścieżce w Dolinie Wierzbiaka, jak i warsztaty zielarskie w Zagrodzie edukacyjnej Zielony Wulkan miały formę edukacji prozdrowotnej i wpłynęły na wzrost świadomości o bogactwie naszego regionu – Krainy Wygasłych Wulkanów.

Projekt: „Senioriada – świętujemy 100 lat Niepodległości”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej
Realizator projektu: Klub Seniora w Snowidzy
Wartość projektu: 14 670,00 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3 870,00 zł

Rezultaty projektu: głównym rezultatem projektu była nieopisana wdzięczność, radość i wzruszenie, które towarzyszyło seniorom podczas spotkań, wyjazdów i uroczystości – Senioriady i Wigilii Pokoleń. Integracja seniorów i kombatantów, a także wspólne świętowanie z dziećmi i młodzieżą oraz odpowiedzialność za organizację tych wydarzeń dodała im wiary w siebie. Udział w zielarskiej zagrodzie edukacyjnej i rajdzie po lokalnej ścieżce przyrodniczej podniosła ich świadomość o bogactwie regionu-Krainy Wygasłych Wilkanów.

Odbiorcy projektu: seniorzy z gminy Mściwojów – wykluczonych pod względem dostępu do zorganizowanych form spędzania czasu i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, a pośrednimi odbiorcami była młodzież i dzieci ze szkół podstawowych, które uczestniczyły w wydarzeniach integracyjnych: w setnej rocznicy odzyskania Niepodległości – Senioriadzie oraz Wigilii Pokoleń – Koncertu Bożonarodzeniowego.

Partnerzy w realizacji projektu:
– Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
– KGW Snowidza
– parafie Snowidza, Targoszyn i Mściwojów
– Szkoły Podstawowe w Snowidzy i w Targoszynie
– GOPS Mściwojów
– Gmina Mściwojów
– media: Radio Plus Legnica, Nowa Gazeta Jaworska, Jawor24h -portal

   

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

 

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?

Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747
Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
9.2018 Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno- sportowe
Następny wpis
11.2018 Pozytywnie zakręceni, czyli kreatywne lato – Świerzawa

Zobacz podobne

Menu