13.2018 Nasza mała ojczyzna – promujemy i poznajemy PIELGRZYMKA

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny projekt zrealizowany na terenie gminy Pielgrzymka w ramach Programu Działaj Lokalnie, którego efekty i sposób realizacji wpłynęły znacznie na rozpoznawalność tej miejscowości. Projekt nosił nazwę NASZA MAŁA OJCZYZNA – POZNAJEMY I PROMUJEMY, a bezpośrednią korzyścią z udziału w nim był wzrost integracji, aktywizacji i zaangażowania mieszkańców miejscowości z terenu Gminy pielgrzymka, a także poznanie „od podstaw” działań wsi oraz oferty dostępnej dla turysty. Zadanie miało charakter promocyjny mający na celu zachowanie tożsamości oraz upamiętnienie i ukazanie pracy na rzecz swojej wsi mieszkańców, a przede wszystkim promocję i rozwój turystyczny wsi.

Poprzez realizację przedsięwzięcia nastąpiła:
– promocja działań podjętych przez mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
– zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w działania promujące ich pracę oraz wieś,
– podniesienie własnej wartości (mieszkańców),
– ukazanie społeczeństwu jak wiele mieszkańcy wsi zrobili na rzecz dobra wspólnego – własną pracą, sprzętem, własnymi środkami z pomocą rzeczową od sponsorów,
– pokazanie możliwości i oferty turystycznej przygotowanej przez mieszkańców dla turystów.

Dzięki takim działaniom ukierunkowanym także na młode pokolenie mamy pewność, że w przyszłości będą oni pomagać i wspierać w działaniach na rzecz wsi, także tę wiedzę i wrażenia będą przekazywać swoim rówieśnikom, dzięki czemu zwiększy się grupa odbiorców oferty. Innego rodzaju zmianą jest wdrożenie nowej oferty – filmu promocyjnego – przyczyni się to bezpośrednio do uatrakcyjnienia oferty dla grup, turysty itp, a co za tym idzie możliwość zarobkowania przez mieszkańców wsi, dzięki obsłudze turysty.

 ———————————————————

Projekt: NASZA MAŁA OJCZYZNA – POZNAJEMY I PROMUJEMY
Nazwa dotowanego:  GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PIELGRZYMCE
Realizator projektu: AKTYWNE SOŁECTWA W GMINIE PIELGRZYMKA
Wartość projektu: 8 066,00zł
Wartość dofinansowania: 3 850,00 zł

Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.
2. ZAJĘCIA WARSZTATOWE – zajęcia w podgrupach (1 grupa = 1 miejscowość), mające na celu stworzenie scenariusza do nagrania filmu promocyjnego o miejscowości.
3. WYKONANIE ZDJĘĆ – W ramach przedsięwzięcia odbyły się plenery fotograficzne z udziałem mieszkańców. Zostały one wykorzystywane także do folderów; i stworzona została wystawa.
4. NAGRANIE FILMU – Nagranie filmu promocyjnego, promującego działania i osiągnięcia mieszkańców wsi oraz jej atrakcje turystyczne.
5. PROJEKCJA FILMÓW + WYSTAWA ZDJĘĆ – premiera filmów promocyjnych odbyła się podczas dożynek Gminnych w Czaplach.
6. TURNIEJ WIEDZY O GMINIE I MIEJSCOWOŚCIACH.

Rezultaty projektu:
– 36 osób, które wzięły udział w projekcie, stworzyły filmy o swojej miejscowości,
– 400 osób – uczestników Dożynek Gminnych a jednocześnie podsumowania projektu – wzrost wiedzy z zakresu turystyki i historii regionu przez uczestników oraz odbiorców projektu,
– 9 stworzonych nowych ofert turystycznych – film promocyjny

Odbiorcy projektu:
– 52 – uczestnicy warsztatów oraz aktorzy – amatorzy (mieszkańcy)
– 400 osób – uczestników podczas projekcji filmu

Partnerzy w realizacji projektu:
– Koła Gospodyń Wiejskich,
– lokalne NGO,
– Grupy Odnowy Wsi, Sołtysi- lokalni przedsiębiorcy,
– Gmina Pielgrzymka.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

 

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747
Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
12.2018 W plenerze gry i zabawy … Wiadrów
Następny wpis
14.2018 Lokalni Patrioci Działają Lokalnie – Świerzawa

Zobacz podobne

Menu