14.2018 Lokalni Patrioci Działają Lokalnie – Świerzawa

Realizowany w 2018 r. projekt pn. „Lokalni Patrioci Działają Lokalnie” przez Klub Filmowy Magnolia działający przy Centrum Kultury w Świerzawie był związany z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Grupa mieszkańców tej gminy chciała szczególnie uczcić jedno z najważniejszych świąt państwowych. Przede wszystkim zależało im na zaangażowaniu młodzieży, kształtowaniu postaw obywatelskich, rozbudzeniu lokalnego patriotyzmu. Celem było także stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju zainteresowań i pogłębiania wiedzy z zakresu historii.

Wnioskodawca: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
Realizator projektu: Klub Filmowy Magnolia
Projekt: Lokalni Patrioci Działają Lokalnie
Wartość projektu: 7 000 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3 700 zł

Podejmowane działania były bardzo urozmaicone. Pierwszym etapem było zbieranie materiałów archiwalnych o Świerzawie. W czasie wakacji odbyło się „Spotkanie z historią”, na które przybył m.in. największy pasjonat lokalnej historii, posiadający olbrzymi zbiór dawnych fotografii. Opowiedział przybyłym o swojej pasji i objaśnił w jaki sposób można korzystać z wirtualnych zbiorów zdjęć.

Kolejnym krokiem było nakręcenie filmu „Świerzawa dawniej i dziś”. Autorami tego niezwykłego obrazu była młodzież, która ruszyła z kamerą na spacer po mieście. Film zainaugurował wrześniowy koncert w XIII-wiecznym kościele św. św. Jana i Katarzyny. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze szkołą muzyczną w Jeleniej Górze. Występujący artyści zachwycili licznie przybyłą publiczność. Przed i po koncercie można było obejrzeć wystawę fotografii ukazujących miasto Świerzawa w przeszłości i obecnie.

We wrześniu i październiku zorganizowano cykl warsztatów, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej. W czasie ich trwania opracowali materiały do broszurek o gminie Świerzawa oraz do ulotek na temat Święta Niepodległości i znaczenia flagi państwowej. Publikacje zostały rozdane mieszkańcom wraz z zakupionymi flagami, które zostały wywieszone z okazji obchodów Święta Niepodległości.11 listopada odbyła się msza święta w kościele, następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym powrót Ziem Zachodnich do Macierzy. Kolejnym punktem programu był koncert w Sali Widowiskowej „Młodzi dla Ojczyzny”, w którym wystąpili uczniowie szkół podstawowych działających na terenie gminy. Przy tej okazji podsumowaliśmy wszystkie działania podjęte w ramach realizacji projektu.

W ocenie osób uczestniczących w projekcie był on bardzo wartościowy i przyniósł wiele korzyści. Najważniejsze z nich to wykształcenie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, rozbudzenie lokalnego patriotyzmu, co przełoży się na wzrost ich zaangażowania w życie społeczne miasta. Ponadto przyczynił się także do rozwoju zainteresowań młodzieży, pogłębienia ich wiedzy z zakresu historii Polski i historii regionu, a także do zwiększenia poziomu świadomości społecznej w zakresie historii związanej z odzyskaniem niepodległości. Udało się też doprowadzić do międzypokoleniowej integracji. Cieszy nas również fakt, że w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości włączyły się różne grupy społeczne.

Policzalne efekty projektu były następujące: 15 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział każdorazowo około 20 osób, film „Świerzawa dawniej i dziś”, koncert „Muzyka na drogach historii” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę połączony z projekcją filmu i wystawą fotografii (w wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób), rozdanie mieszkańcom 55 biało-czerwonych flag, wydanie broszurek o gminie i ulotek na temat Święta Niepodległości (400 broszurek i 600 ulotek), koncert „Młodzi dla Ojczyzny” (na widowni zasiadło ok. 150 osób).

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

————————————————————–

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?

Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie
kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
13.2018 Nasza mała ojczyzna – promujemy i poznajemy PIELGRZYMKA
Następny wpis
15.2018 Integracja międzypokoleniowa – Legnickie Pole

Zobacz podobne

Menu