16.2018 Dla dobra wspólnego działamy … Kosiska

Szeroko pojęta integracja i edukacja wielokulturowa poprzez zabawę, poznawanie okolicy, jej historii, osobliwości przyrodniczych, zajęcia rekreacyjne, zajęcia rękodzielnicze i upiększanie miejsca, to cele i działania zrealizowanego w 2018 r. przez mieszkańców Kosisk w gm. Wądroże Wielkie w 2018 r. projektu pn. „Dla dobra wspólnego działamy – o naszą małą ojczyznę dbamy”.

Tytuł projektu: Dla dobra wspólnego działamy – o naszą małą ojczyznę dbamy
Nazwa dotowanego: Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim
Realizator projektu: Wspólnie dla Kosisk (grupa nieformalna)
Wartość projektu: 9.950 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 4050 zł

A tak mieszkańcy opowiadają o swoim przedsięwzięciu:

„Udało się nam zaktywizować ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Udowodniliśmy, że nie wszystko trzeba kupić, że ciekawe efekty można osiągnąć własną pracą. Projekt nasz był realizowany na kilku płaszczyznach i zaangażowaliśmy w jego realizację nie tylko mieszkańców naszej wsi, ale całej gminy. Udało się nam zintegrować wielopokoleniowe grono mieszkańców do wspólnych działań, pobudzić do aktywności. Dzięki realizacji tego projektu ludzie starsi, którzy mają do zaoferowania – wiedzę i umiejętności, ponadto mają dużo wolnego czasu, poświęcili czas ludziom młodym. Młodzi natomiast znaleźli możliwość edukacji, ciekawego spędzenia wolnego czasu (czego brakuje w naszej wsi) oraz nabycia umiejętności, których nie nauczą się w szkole. Wiemy, że tylko poprzez aktywny udział dużej grupy ludzi udało nam się zrealizować ten cel. Do projektu t zaangażowaliśmy różne pokolenia – od dzieci po emerytów. Wzięło w nim udział ok.200 osób w różnym wieku.

„JESTEM LOKALNYM ARTYSTĄ” – cykl warsztatów teatralnych i artystycznych z lokalnymi artystami, muzykami. Podczas naszych zajęć poznaliśmy ludowe pieśni, ginące i nowoczesne techniki rękodzielnicze. W warsztatach uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy, a także turyści, czy też wypoczywający we wsi „wczasowicze”. Efektem była wystawa i przedstawienie .”DBAM O ZIELEŃ” – zagospodarowanie terenu zielonego na miejsce spotkań mieszkańców.

     

„CZY WIESZ, ZE KOSISKA TO BOCIANIE SIEDLISKA” w ramach tego działania zorganizowaliśmy wielopokoleniowy spacer po osobliwościach naszej wsi, poczyniliśmy kroki, by wytyczyć profesjonalną ścieżkę spacerową. Zorganizowaliśmy w czasie wycieczki spotkanie z pasjonatem, który przedstawił atuty przyrodnicze naszej wsi, ponieważ Kosiska to bocianie siedliska i jako wieś możemy pochwalić się wieloma miejscami, gdzie bociany założyły gniazda, a my je pielęgnujemy.

BAWIMY SIĘ RAZEM I RAZEM DZIAŁAJMY – w ramach tego działania zorganizowaliśmy trzy spotkania- imprezy integracyjne, jedną na początku realizacji projektu, aby pozyskać sprzymierzeńców do wspólnych działań, a drugą we wrześniu w czasie organizowanego przez Gminę święta FESTIWAL KULTURY WSI POLSKIEJ, gdzie zaprezentowaliśmy efekty naszego projektu: wyroby rękodzielnicze, jadło, wypieki, zaprezentowaliśmy przedstawienie, trzecią natomiast na zakończenie realizacji projektu, w czasie której dokonaliśmy prezentacji dotyczącej projektu oraz efektów działań.

„MŁODZI REPORTERZY” – przez cały czas realizacji naszego projektu grupa młodych ludzi będzie na bieżąco promowała nasz projekt.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem

e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 69867747

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
15.2018 Integracja międzypokoleniowa – Legnickie Pole
Następny wpis
17.2018 Wiata integracyjna w Marcinowicach

Zobacz podobne

Menu