2.2018 Kartofel w Pogwizdowie – jedzcie wszyscy na zdrowie

Kolejnym niezwykle udanym projektem mijającej już edycji Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego było przedsięwzięcie realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie o nazwie „Kartofel w Pogwizdowie – jedzcie wszyscy na zdrowie!”. Projekt realizowany pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, które użyczyło na czas realizacji zadania osobowości prawnej i pomogło rozliczyć zadanie pod względem finansowym.

Wartość projektu: 8 860 zł.
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3 000,00 zł.

Cel projektu: itegracja i ożywienie społeczności lokalnej, zachęcenie do udziału w życiu społecznym, połączenie sił organizacji lokalnych, wzrost świadomości lokalnej. Zajęcia i zabawy przewidziane dla każdej grupy wiekowej. Wszyscy mogą zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w projekcie.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1)         Debata na temat ziemniaka połączona z degustacją potraw ziemniaczanych

2)         Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych.

3)         Spotkania dla dorosłych – omówienie najbardziej popularnych potraw z ziemniaków.

4)         Konkurs na najlepszą potrawę z ziemniaków.

5)         Konkurs literacki na wiersz o tematyce ziemniaczanej.

6)         Warsztaty plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci.

7)         Warsztaty lepienia z gliny dla dzieci i dorosłych.

8)         Przedstawienie artystyczne o tematyce ziemniaczanej.

9)         Wykopki międzypokoleniowe.

10)       Wspólne pieczenie ziemniaków.

11)       Piknik rodzinny.

12)       Wystawa kartofli o ciekawych kształtach, prac wykonanych podczas warsztatów.

13)       Spotkanie podsumowujące projekt – dla dzieci, organizatorów i wolontariuszy.

Rezultaty projektu: integracja wszystkich grup wiekowych, międzypokoleniowa wymiana wiedzy i doświadczeń, wzmocnienie więzi między mieszkańcami i zaangażowania w przedsięwzięcia podejmowane na wsi, rozwój i zaciekawienie dzieci tematyką kulinarną, wzrost wartości wioski w regionie, pozyskanie szerszej publiczności na zorganizowanym pikniku rodzinnym, wzmocnienie współpracy i potrzeby wzajemnego wsparcia pomiędzy lokalnymi organizacjami, odczucie potrzeby wspólnoty, dążenie do wypromowania imprezy cyklicznej.

FILM PROMOCYJNY Z REALIZACJI PROJEKTU

Odbiorcy projektu: mieszkańcy niezależnie od wieku, uczniowie SP Pogwizdów oraz oddziału przedszkolnego, członkowie KGW Pogwizdów i innych organizacji lokalnych, goście z innych miejscowości ościennych, sympatycy organizacji realizującej projekt.

Partnerzy w realizacji projektu: Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogwizdowie, Zespół Ludowy „Kukułeczki”, Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie, samorząd lokalny, ksiądz proboszcz, lokalni przedsiębiorcy, osoby prywatne, sympatycy KGW Pogwizdów, koła gospodyń wiejskich, biblioteka, GOK w Paszowicach, Nowa Gazeta Jaworska, Radio PLUS Legnica.

                  

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?

Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl,
tel. 694867747

ODL Stowarzyszenie Kaczawskie
kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
1.2018 Wojcieszowski słup drogowskazów
Następny wpis
3.2018 W grupie siła – Lasowiczanie

Zobacz podobne

Menu