3.2018 W grupie siła – Lasowiczanie

Nawet niewielkie społeczności lokalne są w stanie zdziałać wiele dobrego, współdziałając, pracując zespołowo. Przykładem takiej grupy są mieszkańcy Lasowic w gminie Ruja, którzy podjęli się realizacji projektu pn. „W grupie siła”, wdrażanego w ramach Programu Działaj Lokalnie. Warto dodać, że program ten na terenie niemalże trzech powiatów realizuje Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez Stowarzyszenie Kaczawskie.

Tytuł projektu: „W Grupie siła”
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Lasowiczanie
Wartość projektu: 14.345 zł
Wartość dotacji Działaj Lokalnie: 3.850,00 zł

Cel projektu: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej polegający na uporządkowaniu przestrzeni, nasadzeniu roślin i wyposażeniu placu. Projekt pozwolił na poprawą estetyki wsi, zintegrował mieszkańców, rozbudził kreatywność wśród społeczności, odkrył ich talenty i zainspirował do dalszych działań.

Działania zrealizowane w ramach projektu: w ramach projektu wyrównano i zagospodarowano teren wokół świetlicy poprzez nasadzenie roślin( krzewów i kwiatów) oraz doposażenie „OGRODU WIELOPOKOLENIOWEGO” w stoły, ławki, palenisko oraz namiot. Zorganizowane zostały imprezy integracyjne: Noc Świętojańska, zakończenie lata. Stworzenie takiego miejsca zachęciło mieszkańców do wyjścia z domu. Zderzenie wielu pokoleń nauczyło akceptacji, tolerancji i otwartości na osoby z innych grup wiekowych i posiadających różne dysfunkcje życiowe. Dzięki realizacji projektu społeczność lokalna miała szanse na stworzenie swojego wymarzonego, urokliwego miejsca, którego walorem jest płynąca obok rzeka, okazała zieleń i cisza.

Rezultaty projektu: zaadoptowany teren będzie służył wszystkim mieszkańcom wsi, którzy tylko jeśli zechcą wyjść z domu, spotkać się, wymienić doświadczeniami, mogą to zrobić na utworzonym ” OGRODZIE WIELOPOKOLENIOWYM”. Działania wykonywane w ramach projektu nauczyły mieszkańców pracy zespołowej, której elementy wykorzystywane będą w przyszłości przy organizowaniu imprez integracyjnych. Projekt zrealizowany został ze względu na mieszkańców wsi i dla mieszkańców wsi.

Odbiorcy projektu: projekt objął swoim działaniem wszystkich mieszkańców wsi Lasowice. Zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze zostały włączone w projekt. Większość mieszkańców brała czynny udział w realizacji projektu. Nasza inicjatywa umożliwiła osobom w trudnej sytuacji życiowej wejście w kontakt ze społecznością wsi Lasowice, przyczyniła się do lepszego ich samopoczucia.

Partnerzy w realizacji projektu: dzięki zaprzyjaźnionym przedsiębiorcom udało nam się w pełni zrealizować założony projekt. ” Nasi przyjaciele” zorganizowali transport ziemi, wykonali z zakupionych materiałów palenisko i wyrównali teren, za co jesteśmy im wdzięczni. Ponadto nasza gmina- Gmina Ruja w czasie realizacji projektu udostępniła nam teren, wspierała nas i służyła radą.

    


FILM PROMOCYJNY Z REALIZACJI PROJEKTU

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Mściwojowie.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 694867747

kontakt: Sudecka Zagroda Edukacyjna
Dobków 66, gm. Świerzawa

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
2.2018 Kartofel w Pogwizdowie – jedzcie wszyscy na zdrowie
Następny wpis
4. Nieziemsko, Festiwalowo, Bajecznie, Integracyjnie

Zobacz podobne

Menu