4 z 15. Nowy Brennik, Nowi My!

Nawet te najmniejsze społeczności na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego potrafią skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację swoich zamierzeń z wykorzystaniem Programu Działaj Lokalnie X. Przykładem jest chociażby niewielka miejscowość Brennik (Gmina Ruja), która z powodzeniem zrealizowała w tym roku niezwykły, kilkumiesięczny projekt.

Tytuł projektu: Nowy Brennik, Nowi My!
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie Wędkarskie Kraina Karpia w Rui
Wartość projektu: 6.774,30 zł
Kwota dofinansowania: 3.853,90 zł

Cel projektu:
– stworzenie dogodnych warunków do wspólnych spotkań mieszkańców;
– zachęcenie ich do aktywnej formy spędzania czasu wolnego;
– pobudzenie młodzieży do wspólnego działania.

Działania zrealizowane w ramach projektu:
– zorganizowano dwa spotkania integracyjne pt. „Bezpieczne Wakacje” oraz „Dzień Pieczonego Ziemniaka”
– odbyła się wycieczka na Zamek Grodziec;
– zakupiono niezbędne do realizacji projektu stoły, ławki oraz namiot ogrodowy;
– wykonano cztery dodatkowe ławki, na które potrzebujący materiał pozyskano m. in. z darowizn od mieszkańców;
– wykonano ulotki oraz plakaty które promowały działania i zachęcały do wzięcia udziału w tego typu dofinansowaniach

Rezultaty projektu: poprzez realizację projektu nastąpiło wzmocnienie więzi koleżeńskich. Uczestnicy nauczyli się współpracować w grupach w ramach wycieczki, zabaw, wspólnego spędzania czasu. Projekt wpłynął na większą rozpoznawalność naszej małej miejscowości. Dzięki realizacji projektu otworzyliśmy się bardziej na poszukiwania i wsparcie ze strony przedsiębiorców, którzy bezinteresownie ofiarują swoją pomoc, co pozwala nam się rozwijać.
Odbiorcy projektu: odbiorcami projektu byli mieszkańcy miejscowości Brennik, mieszkańcy ościennych wiosek oraz osoby przyjezdne
Partnerzy w realizacji projektu: Sołectwo Brennik, Urząd Gminy w Rui, Agencja Reklamy z Fly w Legnicy, Straż Pożarna w Wądrożu Wielkim, Komenda Miejska Policji w Legnicy, Dmuchańce Legnica.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.

Program Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem,

e-mail: dzialajlokalnie@partnerstwokaczawskie.pl

 

 

 

 

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
3 z 15 Bolków – Edukacyjna ścieżka dendrologiczna
Następny wpis
5 z 15. Sąsiedzie wyjdź z domu! Spotkajmy się na POLANCE

Zobacz podobne

Menu