3 z 15 Bolków – Edukacyjna ścieżka dendrologiczna

Stałym beneficjentem środków Programu Działaj Lokalnie jest społeczność Gminy Bolków, a dokładnie Towarzystwo Miłośników Bolkowa. Kolejny projekt wdrożony przez lokalnych wolontariuszy dotyczył powstania nowej ścieżki dendrologicznej, jako kolejnej atrakcji na mapie Bolkowa.

 

Tytuł projektu: Edukacyjna ścieżka dendrologiczna – „Drzewa – dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Bolkowa”
Nazwa dotowanego: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLKOWA
Wartość projektu: 7.197,71 zł
Dotacja DL: 3.920,00 zł

Cel projektu: celem projektu było poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców i przybywających do miasta turystów, pogłębienie ich wiedzy dotyczącej osobliwych drzew w panoramie miasta.
Działania zrealizowane w ramach projektu: w ramach projektu zaplanowano i wykonano tablice edukacyjne duże oraz tablice gatunkowe małe, oznakowano przebieg trasy ścieżki, wydano folder promujący ścieżkę, zorganizowano konferencje naukową podsumowującą projekt i spacer dendrologiczny trasą nowo utworzonej ścieżki. Pozyskano partnera merytorycznego ścieżki-Arboretum w Pawłowicach oraz koordynatora merytorycznego -dendrologa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Projekt wykonano wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie. Pozyskano sponsorów w osobach Burmistrza Bolkowa i właścicieli hurtowni budowlanej państwa Staszaków. W trakcie i po projekcie propagowano ideę ścieżki i efekty projektu w mediach społecznościowych, w prasie, telewizji i w internecie. Na stronie internetowej TMB umieszczono do pobrania folder.

Rezultaty projektu: rezultatem projektu było pogłębienie świadomości mieszkańców Bolkowa na temat bogatego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego miasta, a w szczególności na temat osobliwych gatunków drzew obcego pochodzenia w Bolkowie. Kolejnym rezultatem było powstanie nowej atrakcji turystycznej w Bolkowie, której celem jest m.in. zachęcenie turystów do zwiedzania do miasta.

Odbiorcy projektu: odbiorcami projektu byli mieszkańcy Bolkowa, a także licznie przyjeżdżający do miasta turyści. Ścieżka dendrologiczna stanowi wspaniałą bazę szkoleniową do nauczania biologii i przyrody w kontakcie z naturą, stąd jej odbiorcami mogą być dzieci i młodzież szkolna.

Partnerzy w realizacji projektu: partnerami Towarzystwa Miłośników Bolkowa w realizacji projektu była młodzież i nauczyciel zawodu Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie, Urząd Miejski w Bolkowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Arboretum- Ośrodek badań Dendrologicznych w Pawłowicach.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@partnerstwokaczawskie.pl

 

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Mściwojowie.
Program Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
2 z 15. Świerzawa. Dla każdego coś dobrego
Następny wpis
4 z 15. Nowy Brennik, Nowi My!

Zobacz podobne

Menu