Akademia Edukatorów Geoparku – podsumowanie I etapu Projektu

Pierwszymi szkoleniami jakie udało się nam zrealizować to  „Innowacyjne metody pracy,  nowoczesne narzędzia edukacyjne” czyli jak skupić uczestników, jak rozładować napięcie w grupie, jak wzbogacić zajęcia, jak przekazywać ciekawie swoją wiedzę i „Uczeń z problemami, trudny klient. Praca w trudnych warunkach edukacyjnych”- czyli jak pracować z dużymi grupami, uczniami z problemami, trudnymi klientami. Szkolenia odbyły się w dniach 07-08.04.2019r w Agroturystyce i Restauracji Młyn Wielisław i 19-20.05.2019r. w Gościńcu pod Gruszą.

Szkolenia poprowadzili dla nas Agnieszka Kaczmarczyk, Trenerka III stopnia Stowarzyszenia KLANZA, superwizorka Centrum Szkoleniowego, Nauczycielka muzyki i rytmiki.  Kierownik merytoryczna studiów podyplomowych “Pedagogika zabawy z rytmiką”. Założycielka poznańskiego oddziału KLANZY, była prezes oddziału w Poznaniu.

Zajęcia rozpoczęliśmy zajęciami aktywizującymi ruchowo korzystając z metodyki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i  Animatorów KLANZA, ponieważ to członkini tej organizacji prowadziła dla nas tą część szkoleń. Ta metoda pracy przewijała się do końca obu szkoleń. Ruch okazał się jednym z najważniejszych elementów w racy z grupą.  Warsztaty metodyczne „Od słowa do słowa, tworzy się rozmowa- skuteczne metody komunikacyjne w kontakcie z klientem” pokazały nam jak mamy postępować w trudnych sytuacjach, a najważniejsze zdefiniowaliśmy te trudne sytuacje. Okazało się, że nie są to dzieci z trudnościami, a nieprzewidziane sytuacje podczas warsztatów, hałas, pośpiech klientów. Rozmawialiśmy również o idealnych rezultatach dla nas i dla naszych klientów oraz jaką mamy granicę ustępstw, poruszyliśmy również kwestię asertywności. Szkolenie składało się z kilku bloków: elementy skutecznej komunikacji, asertywność w kontakcie z klientem, bariery komunikacyjne, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych/ niekomfortowych, standardy dobrej rozmowy- model FUO. Szkolenie „Innowacyjne metody pracy, nowoczesne narzędzia edukacyjne”. Głównie skupiliśmy się na pedagogice zabawy,  jako metodzie innowacyjnej. Okazało się, że nie tylko samą wiedzą człowiek żyje, a  podczas zajęć z dziećmi i dorosłymi ważny jest również ruch, aktywizacja, integracja, dźwięk. Bloki tematyczne jakie mieliśmy okazje przerobić to: metody integracji grupy- organizacja sytuacji początkowych w pracy z dziećmi i dorosłymi, główne założenia pedagogiki zabawy oraz Metody Klanzy, zasady dobrej komunikacji w pracy z grupą z wykorzystaniem metod aktywizujących, bariery komunikacyjne, komunikacja w pracy animatora grupy, tańce integracyjne i zabawy w pracy z grupą, metody prowadzenia dyskusji, metody informacji zwrotnej. Przed nami kolejne szkolenie z zakresu emisji głosu i prowadzenia warsztatów w terenie.

Operacja własna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Projekt grantowy nr 2018/1.3 pn. „Akademia Edukatorów Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Znamy już identyfikację wizualną Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
Następny wpis
Zaproszenie na szkolenie z emisji głosu – Akademia Edukatorów Geoparku

Zobacz podobne

Menu