Zaproszenie na szkolenie z emisji głosu – Akademia Edukatorów Geoparku

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza na szkolenie w ramach projektu pt.

AKADEMIA EDUKATORÓW

GEOPARKU KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

Szkolenie z zakresu emisji głosu

2-4 października 2019 r., codziennie początek o godz. 11.00 

w Gościńcu pod Gruszą (Stara Kraśnica 9, 59-540 Stara Kraśnica) 

Szkolenie z zakresu prowadzenia warsztatów w terenie, metodyka pracy terenowej, edukacji przyrodniczo- krajoznawczej

5 października 2019 r., początek o godz. 11.00 

w Zielony Wulkan (Rzeszówek 33, 59-540 Świerzawa) 

uczestnicy: Do udziału w szkoleniu zapraszamy edukatorów będących mieszkańcami, członkami organizacji pozarządowych, pracownikami firm i instytucji z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Szkolenia są bezpłatne.

Podczas szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, posiłek i przerwę kawową.

Zgłoszenia:

mailowo: imię i nazwisko, tel., e-mail, adres zamieszkania, adres organizacji, firmy lub instytucji należy wysłać na adres e-mail: kontakt@kaczawskie.pl 

telefonicznie: pod numerem 75 617 14 68 do 30.09.2019r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „. Projekt grantowy nr 2018/1.3 pn. „Akademia Edukatorów Geoparku kraina Wygasłych Wulkanów”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Akademia Edukatorów Geoparku – podsumowanie I etapu Projektu
Następny wpis
XV Konferencja Europejskiej Sieci Geoparków

Zobacz podobne

Menu