Dawniej Długa Wieś, dziś Pogwizdów – przyjedź i zwiedź!

Czas trwania: czerwiec – październik 2019 r.
Nazwa dotowanego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów
Dofinansowanie: 3.700 zł
Wartość całkowita projektu: 16.045 zł

Tegoroczny projekt miał charakter historyczny i turystyczny, zakładał przede wszystkim chęć działania dla lokalnej społeczności, integrację mieszkańców, pozyskanie większej liczby odbiorców organizowanych spotkań i imprez, zachęcenie różnych grup społecznych do aktywności, pomocy podczas przygotowywania spotkań, dyskusji w celu wzmocnienia więzi pomiędzy nimi oraz poczucia potrzeby wspólnoty i współpracy. Poprzez podjęte działania pomysłodawcy projektu chcieli również polepszyć i uatrakcyjnić wizerunek wsi Pogwizdów, jak również przeobrazić ją w miejscowość łatwo dostępną i „czytelną” dla turystów poprzez właściwe oznakowanie wartościowych historycznie miejsc, co udało się im osiągnąć z ogromnym sukcesem dzięki zamontowaniu 8 tablic informacyjnych z opisem obiektów.

Realizując projekt mieszkańcy założyli sobie organizację ciekawych zajęć i spotkań, w czasie których doszło do międzypokoleniowych dyskusji na temat historii i dziejów Pogwizdowa, uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami, poszerzyć swoją wiedzę o wsi, a to wszystko wiązało się z umocnieniem przynależności i identyfikacją z miejscem zamieszkania. Chcieliśmy również zachęcić do bliższego poznania Pogwizdowa, jego walorów turystycznych i historycznych, wzbudzić zainteresowanie otaczającą architekturą, organizując piesze wycieczki po Pogwizdowie. Po każdej wycieczce organizowano spotkanie w celu omówienia zdobytej wiedzy i zaobserwowanych zmian na przestrzeni lat w porównaniu do 1939 r. Zorganizowano również pogadanki o Pogwizdowie, które prowadziły znane osoby z naszego otoczenia, dzięki czemu przyciągnęły one szerszą liczbę odbiorców.

Przedsięwzięto także prace porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego, w parku, wokół ruin pałacu oraz na Polanie pod Gwiazdami.

Ogłoszono konkurs plastyczny pt.: „Mój Pogwizdów” dla dzieci i dorosłych, a rozstrzygnięto go na Pikniku Rodzinnym.

Na Pikniku przeprowadzono także konkurs wiedzy o Pogwizdowie dla dzieci i dorosłych. Ta forma aktywności była znakomitym przypomnieniem i jednocześnie podsumowaniem wiedzy dot. Pogwizdowa, którą omawiano podczas wcześniejszych spotkań. Nawiązano do zeszłorocznego projektu pt.: „Kartofel w Pogwizdowie, jedzcie wszyscy na zdrowie!” poprzez liczne zabawy z ziemniakiem, potrawy ziemniaczane, prezentację naczyń ulepionych z gliny, pieczonego dzika z ziemniakami, wspólne pieczenie ziemniaków w ognisku, ziemniaki z parnika itp.

Dodatkowo uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta przygotowali piękne przedstawienie na potrzeby projektu, podobnie jak zespół ludowy „Kukułeczki” ułożył specjalną piosenkę o Pogwizdowie.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu poza organizacją spotkań i pogadanek o Pogwizdowie, pikniku rodzinnego oraz spotkania podsumowującego projekt, udało nam się zrealizować najważniejsze cele, jakimi są:

– wydruk 300 pocztówek – udało nam się wykonać 3 różne projekty i dzięki temu wydrukować po 100 sztuk z każdego z nich;

– zakup 3 stojaków na rowery, które zamontowano przed kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Św. oraz przed świetlicą;

– zakup 8 tablic informacyjnych o najważniejszych obiektach w Pogwizdowie, do których wg nas należą: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św., kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, cmentarz ewangelicki, park i ruiny pałacu, szkoła, schronisko młodzieżowe, świetlica wiejska oraz pomnik 800-lecia Pogwizdowa. Opisy na tablicach przygotowano w 3 językach – j. polskim, niemieckim i angielskim.

Naszym zdaniem realizacja tych 3 zadań to wielki sukces i korzyść dla całej społeczności, a także piękna promocja Pogwizdowa.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie.
Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie Działaj Lokalnie?
Skontaktuj się z jego koordynatorem – Krzysztofem Kowalczykiem
e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl, tel. 694-867-747

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Kaczawskie

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Przystań na Szlaku Wygasłych Wulkanów
Następny wpis
Utworzenie punktu widokowego i rekreacyjnego w kraterze wygasłego wulkanu Kopczyna 258 m. zw. Górą Karola

Zobacz podobne

Menu