za„Działaj Lokalnie” – Konkurs grantowy wspierający lokalne inicjatywy ogłoszony

Stowarzyszenie Kaczawskie z dniem 7 kwietnia 2014 ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Do składania wniosków zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Bolków, Jawor, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska – które planują prowadzić działania na obszarze jednej z wymienionych gmin.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w: Regulamin konkursu Działaj Lokalnie 2014

Wniosek należy złożyć poprzez elektroniczny generator wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Harmonogram konkursu:

do 11 maja 2014 – przyjmowanie wniosków
do końca maja 2014 – rozstrzygnięcie konkursu
od 1 czerwca 2014 do 28 lutego 2015 – realizacja projektów

Szkolenia:
W najbliższym czasie Stowarzyszenie Kaczawskie przeprowadzi spotkania szkoleniowo-informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. W programie spotkania: omówienie tegorocznego regulaminu konkursu, zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

Terminy i miejsca najbliższych szkoleń z Działaj Lokalnie w 2014 roku:

Złotoryja – 22.04.2014 (wtorek) godzina 12.00 w Urzędzie Gminy w Złotoryi (al. Miła 4, sala narad)
Świerzawa – 23.04.2014 (środa) godzina 17.00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Jeleniogórska 58 (sala konferencyjna)
Nowa Wieś Wielka – 24.04.2014 (czwartek) godzina 17.00 w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej (gmina Paszowice)
Wądroże Wielkie – 25.04.2014 (piątek) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do: organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, sołectw, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie swojej obecności bezpośrednio u koordynatora

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz u koordynatora programu Pana Łukasza Żubera.

Stowarzyszenie Kaczawskie
59-407 Mściwojów 45a
tel./ fax. – (76) 872 87 18
Łukasz Żuber
tel. 603 335 453

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Nabór wniosków w LGD Partnerstwo Kaczawskie
Następny wpis
Konkurs „Działaj Lokalnie” 2014 – wyniki oceny formalnej

Zobacz podobne

Menu