Nabór wniosków w LGD Partnerstwo Kaczawskie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

Konkurs nr 2014/ORW/XVIII – nabór ostatni „Odnowa i rozwój wsi” – limit dostępnych środków – 57 807,16 zł Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:

-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe”.

Konkurs nr 2014/MP/XIX– nabór ostatni „Małe Projekty” – limit dostępnych środków – 16 448,94 zł

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru: -Przedsięwzięcie I „Kraina Wygasłych Wulkanów – jej produkty i usługi”.

Konkurs nr 2014/TRM/XX – nabór ostatni „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków – 233 010,85 zł

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:

-Przedsięwzięcie I „Kraina Wygasłych Wulkanów – jej produkty i usługi”.

-Przedsięwzięcie IV „Aktywni mieszkańcy, aktywne Partnerstwo”.

-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe.

-Przedsięwzięcie VII „Tradycyjna wieś” – zachowanie walorów architektonicznych i krajobrazowych kaczawskich miasteczek i wsi.

Termin składania wniosków: 27 marca – 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, które mieści się w Mściwojowie nr b. 45a, 59-407 Mściwojów.

Wnioski przyjmowane będą – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wpisywać się w zakres tematyczny naboru do danego działania (co najmniej 1 przedsięwzięcie).

2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji – minimum 6 punktów. Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz lokalne kryteria wyboru operacji, w tym dodatkowe kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz w załączniku. Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” oraz na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, a także na stronie internetowej Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” mieszczącym się w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów, tel./fax. 76/ 872 87 18, email: kaczawy.sekretariat@op.pl. P

Pracownicy Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Doradztwo w przygotowaniu wniosku prowadzone będzie w terminie – 03.03.2014 – 28.03.2014 w godz. od 8.00 do 14.00, aby skorzystać z doradztwa w przygotowaniu wniosku, poświadczonego kartą usług doradczych, konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl i www.arimr.gov.pl

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Zaproszenie na VII Kaczawski Jarmark Wielkanocny
Następny wpis
za„Działaj Lokalnie” – Konkurs grantowy wspierający lokalne inicjatywy ogłoszony

Zobacz podobne

Menu