Program „Działaj Lokalnie"

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Realizację Programu na poziomie lokalnym koordynują tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL).

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

„Działaj Lokalnie" w Krainie Wygasłych Wulkanów

Ośrodkiem Działaj Lokalnie jest  Stowarzyszenie Kaczawskie.

Stowarzyszenie Kaczawskie w pierwszym półroczu każdego roku organizuje konkursy grantowe. Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe chcące wspólnie działać na rzecz społeczności, mogą uzyskać dofinansowanie na realizację swojego pomysłu. Projekty w Programie „Działaj Lokalnie” to takie, które aktywizują mieszkańców wokół celów o charakterze dobra wspólnego.

Projekty mogą być realizowane na obszarze gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja (gmina wiejska i miasto Złotoryja).

13

ponad 180

55 000 zł

około 1 mln zł

Aktualności programu

Zrealizowane projekty

Program wspierają

Więcej o Programie "Działaj Lokalnie":

INICJATYWY W ZAKRESIE EDUKACJI

ENGLISH TEACHING

RÓWNAĆ SZANSE

SZKOŁA EDUKACJI PAFW I UW

STYPENDIA POMOSTOWE

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Rozwój Społeczności Lokalnych

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SEKTOR 3.0

LIDERZY PAFW

KONKURS „PRO PUBLICO BONO”

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Media o "Działaj lokalnie"

Kontakt

Julia Jankowska

Koordynatorka Programu
Sudecka Zagroda Edukacyjna, Dobków 66, 59-540 Świerzawa
+48730663611
Menu