Dziedzictwo Kaczawskiej Wsi – adaptacja budynku gospodarczego w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

Trwają intensywne prace budowlane prowadzone w ramach operacji pn. Dziedzictwo Kaczawskiej Wsi – adaptacja budynku gospodarczego w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

Zamierzeniem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie poprzez modernizację dachu budynku gospodarczego Zagrody z przeznaczeniem go na izbę wystawienniczą dawnych maszyn rolniczych i urządzeń gospodarstwa domowego, a także osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego poprzez przeprowadzenie modernizacji w sposób przyjazny dla synantropijnych gatunków ptaków i nietoperzy.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Warsztat – „Jak wykorzystać piękno dzikich roślin”
Następny wpis
Przekaż 1% podatku dochodowego na Stowarzyszenie Kaczawskie!

Zobacz podobne

Menu