Gala Laureatów Programu „Działaj Lokalnie” za nami

17 niezwykłych projektów, 55 tys. zł dofinansowania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Kaczawskiego, łączna suma projektów opiewa na wartość 121 tys. zł, ponad 2.700 odbiorców projektów, blisko 160 zaangażowanych wolontariuszy stałych i 250 wolontariuszy zaangażowanych jednorazowo. To są liczby mijającej edycji Programu Działaj Lokalnie na terenie Partnerstwa Kaczawskiego obejmującego obszar powiatu jaworskiego, złotoryjskiego i częściowo legnickiego.

Ostatni dzień lutego 2019 r. był okazją do organizacji Gali Laureatów Programu Działaj Lokalnie i podziękowania w ten sposób za trud włożony przez realizatorów projektów w pomyślny ich przebieg.  Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego po raz drugi nagrodził wszystkich uczestników Gali gadżetami oraz dyplomami stanowiącymi pamiątkę wzorcowo wdrożonych działań, których efekty bardzo często wychodziły daleko poza przyjęte we wniosku o dofinansowanie wskaźniki i rezultaty. W wyniku realizacji projektów powstało kilka ciekawych miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców w postaci budowy wiat turystycznych, rozbudowywana była infrastruktura sportowo-rekreacyjna,  zorganizowano wiele interesujących zajęć dla dzieci, seniorów, przeprowadzono liczne wycieczki do atrakcyjnych miejsc na mapie Partnerstwa Kaczawskiego, a dopełnieniem sporej ilości projektów była organizacja kilkunastu wydarzeń o randze lokalnej i regionalnej.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i działającym w nich wolontariuszom za zaangażowanie i okazane prawdziwe serce podczas realizacji w/w projektów. W mijającej edycji Programu DL wspierane były projekty, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniły się także do budowania lokalnego kapitału społecznego, a warto dodać, że każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

Gala była także momentem oficjalnego zaprezentowania filmów wykonanych i zgłoszonych w ramach konkursu „Opowiedz…”, gdzie uczestnicy jako aktorzy prezentowali swoje projekty.

Nowa edycja Programu Działaj Lokalnie ruszy na przełomie marca/kwietnia 2019 r., gdy ogłoszone zostaną przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kaczawskie specjalne, bezpłatne warsztaty w zakresie skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne w ramach tego Programu. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie www.kaczawskie.pl w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE.

Lista beneficjentów Programu Działaj Lokalnie w 2018 r. – ZOBACZ

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kaczawskie.

Realizację Programu Działaj Lokalnie na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego wspiera Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
17.2018 Wiata integracyjna w Marcinowicach
Następny wpis
Gala Laureatów Programu Działaj Lokalnie za nami

Zobacz podobne

Menu