Geoedukacja: relacja z międzynarodowego spotkania projektowego w Chorwacji

30 marca – 1 kwietnia 2016, Pożega (Chorwacja)

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2016 w Pożedze, w Chorwacji odbyło się czwarte z kolei spotkanie międzynarodowego zespołu ekspertów pracujących nad przygotowaniem metodologii geoedukacji terenowej. W spotkaniu wzięli udział geografowie, geolodzy, specjaliści ochrony środowiska, turystyki oraz dydaktyki współpracujący ze Stowarzyszeniem Kaczawskim w jako członkowie Społecznej Rady Naukowej oraz specjaliści z trzech partnerskich organizacji – ADRIMAG (Portugalia), LAG Barun-Trenk (Chorwacja) i Haskolafelag Sudurlands (Islandia). Spotkanie odbyłosię w ramach projektu „Partnership for geo-education” i zostało w całości sfinansowane dzięki wsparciu programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych.

Uczestnicy projektu spotkali się z profesjonalistami i ekspertami z Chorwacji, wspólnie odwiedzili kilkanaście punktów wykorzystywanych do geo-edukacji w terenie prowadzonej w Geoparku Papuk. Geolodzy pracujący w geoparku zapoznali uczestników z metodami, doświadczeniami i wyzwaniami swojej codziennej pracy w zakresie udostępniania geopunktów do prowadzenia geoedukacji, przygotowywania materiałów dydaktycznych i promocji programów edukacyjnych

Podczas spotkania odbyły się również 3-godzinne warsztaty poświęcone postępom i pracom prowadzonym w celu utworzenia metodologii geo-edukacji terenowej. Eksperci przedyskutowali ostatnie wątpliwości, przygotowali odpowiednie definicje i podzielili prace związane z ostatnimi poprawkami i tłumaczeniami. W trakcie spotkania odbyło się również spotkanie koordynatorów projektu ze strony każdej z organizacji, podczas którego podsumowali oni dotychczasowe działania i potwierdzili wszelkie ustalenia związane z planowanym na 7-11 czerwca 2016 ostatnim spotkaniem szkoleniowym.

 

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.

Dla Stowarzyszenia Kaczawskiego jest to możliwość bliższego poznania zagadnień związanych z funkcjonowaniem geoparków oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana jest geoturystyka oraz geoedukacja, zarówno dla lokalnej młodzieży jak i odwiedzających szkół. Aktywnie działające geoparki mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs na projekt małego ogrodu przyjaznego bioróżnorodności
Następny wpis
Wyniki konkursu: „Czy polskie rośliny i zwierzęta mogą być magiczne i niesamowite”?

Zobacz podobne

Menu