Konkurs na projekt małego ogrodu przyjaznego bioróżnorodności

 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza do udziału w konkursie

„Mały ogród – tradycja i nowoczesność”

Ogród przydomowy to miejsce, w którym niegdyś aż kipiało od życia. Setki wielobarwnych kwiatów, kolorowe motyle i brzęczenie pszczół i trzmieli. Ptaki przysiadające na płocie i korzystające z ostatnich jesiennych owoców jarzębiny czy głogu.
Jakiś czas temu nastała jednak moda na ogrody, w których różnorodność gatunków jest bardzo mała: pokryte trawą z kilkoma rodzajami drzew i krzewów iglastych. Razem z kwiatami z ogrodów zniknęły owady, razem z krzewami owocowymi zniknęły z nich ptaki, w skrzętnie grabionych liściach nie przezimują już chrząszcze, nie schowają się jeże.
Zapraszamy uczniów i studentów kierunków projektowych do udziału w konkursie na projekt małego ogrodu, gdzie tradycja spotka się z nowoczesnością. Do wygrania atrakcyjne nagrody o wartości do 1000 zł!

Regulamin konkursu:

Organizator konkursu i finansowanie

Konkurs „Mały ogród-tradycja i nowoczesność” realizowany jest w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Kaczawskiego.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów.

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest promocja bioróżnorodności a przede wszystkim jej cech estetycznych.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników ma być stworzenie projektu rabaty/zespołu rabat (o łącznej powierzchni 225 m2) z wykorzystaniem lokalnych materiałów i gatunków roślin.
Wszystkie gatunki roślin użyte przy realizacji ogrodu mają być gatunkami występującymi lokalnie lub tradycyjnie uprawianymi na wsiach. Gatunki dopuszczalne do użycia w projekcie: lokalnie występujące gatunki dzikie, tradycyjne gatunki i odmiany roślin uprawnych, tradycyjnie stosowane w ogrodach wiejskich gatunki roślin ozdobnych.
Dobór gatunków powinien zapewniać ciągłość kwitnienia od wiosny do jesieni. Preferowane są gatunki miododajne, przyciągające owady i stanowiące pokarm dla ptaków.

Wymogi dotyczące projektu konkursowego:

Prace powinny być wykonane indywidualnie
Projekt musi zawierać:

  • Krótki opis i uzasadnienie koncepcji
  • zwymiarowany rzut z góry z uwzględnieniem nasadzeń oraz ciągów komunikacyjnych,
  • spis wykorzystanej roślinności (nazwy polskie i łacińskie) z uwzględnieniem ilości sztuk,
  • wizualizację projektu w odniesieniu do otoczenia.

Organizatorzy nie wymagają wykonania projektu małej architektury towarzyszącej projektowi. Nawierzchnia projektowanych ciągów komunikacyjnych powinna być utrwardzoną powierzchnią gruntową.

Projekt powinien zostać przedstawiony na minimum jednej, a maksimum dwóch planszach formatu 100×70 cm.

Plansze powinny zostać opisane dowolną kombinacją 5 cyfr. Na planszach nie może się znaleźć nazwisko autora.

Do plansz powinna zostać dołączona zaklejona koperta podpisana tą samą kombinacją cyfr, co plansze projektowe, w której powinno się znaleźć wypełnione zgłoszenie konkursowe podpisane przez autora.

Sposób składania zgłoszeń:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie opatrzonej dowolną 5 cyfrową liczbą oraz plansze z projektem można składać w:

  • Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie: Dobków 66, 59-540 Świerzawa, wt-nd., godz. 10:00-17:00
  • Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – osoba do kontaktu: dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, pok. 306H, pn-pt, godz. 10:00-14:00

Osoby, które nie mają możliwości przekazania plansz osobiście mogą je wysłać zrolowane w tubie kartonowej na adres: Stowarzyszenie Kaczawskie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa.

Termin składania zgłoszeń:

29 kwietnia 2016. Decyduje data wpływu projektu.

Wyłonienie zwycięzcy:

Zwycięzcę konkursu oraz dwa wyróżnienia przyzna jury, które przeanalizuje nadesłane prace z zachowaniem ich anonimowości. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 maja 2016.

Nagrody:

Praca, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie nagrodzona nagrodą główną: tabletem graficznym wraz z programem graficznym i akcesoriami o łącznej wartości 900 zł, dwie kolejne prace otrzymają wyróżnienie – artykuły kreślarskie o wartości do 300 zł. Wszystkie nagrody są nagrodami rzeczowymi.

Realizacja projektu:

Zwycięski ogród zostanie zrealizowany na terenie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie w maju 2016 roku. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo bezpośredniego nadzorowania prac wykonawczych. Organizator konkursu ma prawo dokonywania zmian w projekcie na potrzeby jego realizacji, zwłaszcza w przypadku ograniczeń technicznych lub materiałowych oraz niedostępności poszczególnych gatunków roślin.

Załączniki:

Mapa działki udostępnionej pod projekt

Formularz konkursowy

Plakat konkursu

Zdjęcia terenu:

Uwagi i pytania:

Wszelkie uwagi do organizatora konkursu oraz pytania dotyczące przygotowywania prac konkursowych przyjmuje koordynator projektu: Julia Jankowska, tel. 730 663 611 we wt.-sob. w godzinach od 9:00 do 15:00, e-mail: julia@kaczawskie.pl

Dodatkowe informacje:

W konkursie wziąć udział mogą osoby pełnoletnie, studenci lub absolwenci kierunków architektura krajobrazu, rolnictwo lub ogrodnictwo oraz uczniowie techników ogrodnictwa i techników architektury krajobrazu.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów organizacji i promocji konkursu.

 

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Następny wpis
Geoedukacja: relacja z międzynarodowego spotkania projektowego w Chorwacji

Zobacz podobne

Menu