Geoedukacja: relacje uczestników projektu

<english version>

W okresie 1 września 2014 – 31 sierpnia 2016 Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z trzema partnerskimi organizacjami ( Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira z Portugalii, Haskolafelag Sudurlands z Islandii i Lokalna akcijska grupa ”Barun Trenk” z Chorwacji) realizowało projekt „Partnerstwo dla Geoedukacji”.

Projekt obejmował cztery 5-dniowe wydarzenia szkoleniowe w każdym z krajów partnerskich oraz cztery spotkania międzynarodowego zespołu projektowego pracującego nad wypracowaniem metodologii geo-edukacji terenowej.

Poniżej znajdują się relacje uczestników projektu:

Uczestnicy szkoleń

Cristina Martins – Portugalia

Jedną z największych zalet projektu jest fakt, że udało nam się zebrać partnerów z różnych od siebie regionów, zarówno w odniesieniu do ich dziedzictwa jak i strategii realizowanej dla ich rozwoju. W związku z tym, potencjał edukacyjny projektu był bardzo duży, ponieważ pozwolił nam on poznać różne strategie i projekty i sprawdzić w praktyce na ich skutki.

Dowiedziałam się, że projekt edukacyjny staje się bardziej interesujący, gdy łączy różne aspekty regionalne: geologia, bioróżnorodność, ale także historia, kultura i zwyczaje ludzi, którzy zamieszkują dany obszar. Projekt jeszcze bardziej nabiera na znaczeniu, gdy społeczności lokalne czynnie w nim uczestniczą. Z tego powodu chciałabym żeby projekty edukacyjne były bardziej interdyscyplinarne i zwiększały wzajemne połączenia między lokalnymi społecznościami.

Graciela Figueiredo – Portugalia

Projekt dla mnie w wymiarze osobistym i zawodowym dał mi szansę uczenia się i poszerzył moje horyzonty, umożliwił zdobycie różnych doświadczeń wynikających z metod używanych przez kraje partnerskie w pracy na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego, naturalnego, kulturowego, gospodarczego i społecznego.

Jeśli chodzi o doświadczenia i umiejętności już posiadane, projekt ten pozwolił mi również na wzbogacenie moich koncepcji w zakresie wizji strategicznej (związnej z ESTC – Europejska Karta Zrównoważonej Turystyki) na to, co jest naprawdę ważne dla zrównoważonego rozwoju obszarów i ich mieszkańców, zarówno pod względem bezpośredniego związku z obywatelami oraz lokalnymi interesariuszami. Projekt pozwolił mi także poznać inne kultury, tradycje, zwyczaje. W coraz bardziej globalnym świecie promuje przyjaźń, zbliża i wzmacnia stosunki między ludźmi z różnych krajów.

Pedro Marta – Portugalia

Miałem okazję poznać głębiej rzeczywistość geoparków z innych krajów, nie tylko pod względem geoedukacji, ale także ich funkcjonowania, organizacji, struktury, ścieżek geo-edukacyjnych, ich projektowania, trybu pracy, lokalnych doświadczeń, etc.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie to bezpośredni kontakt z lokalnymi podmiotami związanymi z geoparkami i geo-edukacją, udział w konkretnych działaniach, wnioski z konferencji końcowej, sieć kontaktów z ludźmi, którzy podzielają podobną lub komplementarną wiedzę do mojej, co pozwoli mi dotrzeć do nich w przyszłych działaniach, które będę rozwijać. Dzięki tej współpracy, jestem w stanie na terenie gminy gdzie pracuję prowadzić badania i projekty niezbędne do rozwijania centrów edukacyjnych, pomieszczeń muzealnych, tablic informacyjnych, ścieżek edukacyjnych, zajęć plenerowych.

Mariusz Foryś – Polska

Spotkania były niezwykle inspirujące i pouczające. Możliwość współpracy i nawiązane kontakty z partnerami z zagranicy dały wiele wskazówek dla przyszłych możliwych działań i przeniesienia wielu rozwiązań na lokalny grunt. Uczestniczyłem w dwóch wyjazdach i każdy z nich był inny, wyjątkowy i ciężko je porównać, tym bardziej że dotychczas w przeszłości zarówno ze stroną Portugalską, jak i Islandzką nie miałem sposobności współpracować. Jednak jeśli musiałbym podjąć decyzję, który z wyjazdów był bardziej rozwijający i zaskakujący, to przyznam, że była to wizyta na Islandii, w miejscu gdzie obszar wulkaniczny na mapie europy jest nadal aktywny i nieprzewidywalny. Gospodarze doskonale pokazali nam jak na nieco dziewiczej, trudno dostępnej ziemi, można prężnie rozwijać turystykę, która alternatywę dla pozostałych gałęzi gospodarki.

Gabriela Męczyńska – Polska

Projekt, poza wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, czy poznaniem nowych narzędzi stosowanych do promocji geologii, przyniósł wiele wartości dodanych także pośrednim adresatom projektu, min. uczestnikom konferencji czy mieszkańcom poszczególnych państw, których główni uczestnicy projektu odwiedzali podczas wyjazdów szkoleniowych. Liczba osób zaangażowanych i uczestniczących w projekcie oraz ich „różnorodność zawodowa” potwierdza celowość działań poszczególnych organizacji oraz potrzebę kształcenia społeczeństwa z zakresu nauk o ziemi i regionalizmu, a sukces istniejących Geoparków jest najlepszą motywacją dla mieszkańców naszego regionu do zdecydowanych działań w kierunku utworzenia Geoparku na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Ponadto ta międzynarodowa współpraca ma szansę na kontynuację również w innych obszarach działalności promocyjnej naszych regionów poprzez realizację projektu współpracy z zakresu tworzenia i promocji produktów lokalnych w ramach Inicjatywy Leader.

Wyjazd do Chorwacji pozwolił mi na poznanie kultury i bogactwa przyrodniczo-historycznego tego kraju, który bardzo szybko się rozwija z dużym naciskiem na budowę infrastruktury turystycznej i profesjonalizację usług edukacyjno-turystycznych. Program wyjazdu był bardzo dobrze przygotowany, co pozwoliło nam poznać różnorodność stanowisk geologicznych i przyrodniczych, a zarazem najciekawszych atrakcji regionu. Bardzo spodobał mi się jednolity sposób oznakowania Parków Krajobrazowych.

Krzysztof Kowalczyk – Polska

Moim zdaniem był to bardzo ciekawy projekt o znaczeniu europejskim, angażujący w działania 4 kraje z różnych części Europy, różniących się kulturowo, a także w różnym stopniu zaawansowanych w geoedukację. Myślę, że nawiązała się mocna więź między uczestnikami i można było poznać wiele ciekawych rozwiązań inspirujących do dalszego działania i wdrażania ich na naszym terenie. Wrażenie z uczestnictwa wysoko satysfakcjonujące, korzyści nowa wiedza na tema geodukacji w krajach południowych a także na północy kontynentu, gdzie w ostatnich latach bardzo wzrósł ruch turystyczny związany z geoedukacją.

Oba wyjazdy były dla mnie bardzo pouczające i wzbogacające moją wiedzę. Portugalia i rejon naszego partnera to miejsce, gdzie jest wiele geopunktów, ale ruch nastawiany jest na lokalnych odbiorców. Islandzki geopark to ogromny wzrost ruchu turystycznego i odbiorcy z całego świata, duże natężenie i ruch turystyczny. Uwagi i wieloletnie doświadczenia partnerów w zakresie funkcjonowania geoparków i geoedukacji były bardzo ważne w zakresie np. natężenia ruchu turystycznego, odpowiednich form przekazu i komunikacji, pracy edukatorów i edukacji w terenie, itd. Ważny aspekt wyjazdów to również możliwość utworzenia geoparku jako platformy współpracy, edukacji, promocji obszaru, itp.

Þórdís Erla Ólafsdóttir – Islandia

Projekt ten pokazał mi wiele różnych rzeczy, których nie widziałam wcześniej. Jak w innych krajach przygotowuje się ekspozycje edukacyjne, tablice i szlaki turystyczne a przede wszystkim metody i techniki geo-edukacyjne. Uważam, że projekt jest bardzo wartościowy dla dalszego rozwoju Geoparku Katla. Projekt był bardzo przydatny i na wiele kwestii otworzył mi oczy!

Ingunn Jónsdóttir- Islandia

Uczestniczyłam wydarzeniu szkoleniowym w Portugalii wiosną 2015 roku, gdzie podróżowaliśmy po gminach, które uczestniczą w programie geoedukacji w geoparku Arouca. Odwiedziliśmy również różne geostanowiska w okolicy, które są otwarte dla turystów i innych odwiedzających. W tych miejscach towarzyszył nam zawsze lokalny przewodnik, opowiadający o najbardziej niezwykłych geologicznych faktach oraz aspektach praktycznych organizacji geoedukacji w terenie. Podróż była ogólnie bardzo pouczająca i dała mi nowe spojrzenie na różne sposoby prowadzenia działań z zakresu geoedukacji.

Eva Björk Harðardóttir – Islandia

Projekt otworzył mi oczy na możliwości ściślejszej współpracy i wzmocnił moje przekonanie o istotności Geoparku na naszym terenie, zarówno w odniesieniu do wartości naszych geostanowisk jak również możliwości zwiększenia do nich dostępu i lepszego zarządzania. Jako członkini rady miejskiej Skaftárhreppur, miałam możliwość uczestnictwa w promowaniu naszego geoparku. Wizyty w różnych krajach i międzynarodowe rozmowy zwiększyły moje poczucie solidarności, otwartość i zdolność poszukiwania rozwiązań różnorodnych problemów.

Sandra Brá Jóhannsdóttir – Islandia

Ten projekt był bardzo przydatny dla mieszkańców gminy Skaftárhreppur. Wygenerował nowe pomysły i możliwości, jakie wspólnota może wykorzystać będąc częścią geoparku. Możliwość odwiedzenia geoparków w innych krajach i wymiany pomysłów i wiedzy jest bardzo ważna dla członków tak małych społeczności jak Skaftárhreppur. Sieć kontaktów, która została stworzona w ramach projektu będzie miała również wielką wartość w przyszłości.

Mile Pavicic – Chorwacja

Wystarczająco długi pobyt w jednym miejscu naprawdę dostarczył nam okazji do poznania nie tylko przestrzeni, ale również ludzi. Mieliśmy okazję spędzić czas z trenerami, edukatorami i profesjonalistami geo-edukacji z innych krajów, naocznie poznać opinie różnych osób o funkcjonowaniu geoparków i ich wpływie na rozwój lokalny. Nawet w czasie wolnym, gdy oficjalny program się kończył, spotykaliśmy się z kolegami z innych krajów i geoparków.

Leonardo Perinovic – Chorwacja

To było wspaniałe doświadczenie. Gdyby nie było tego projektu, nigdy nie miałbym okazji odwiedzić Portugalii. Nawet gdybym miał czas i pieniądze, aby to zrobić, nigdy nie miałbym szansy spotkać się z tyloma mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami. To było bardzo inspirujące. Przywiozłem do domu wiele nowych pomysłów, od prostych rozwiązań związanych z infrastrukturą edukacyjną, do bardziej złożonych pomysłów, np. modeli współpracy innymi organizacjami. Będę starał się o wdrożenie ich w naszym regionie.

Maja Davidovic – Chorwacja

Odwiedziliśmy tak wiele różnych organizacji, instytucji i miejscowości, że dostarczyło mi to wielu różnych spostrzeżeń. W szczególności byłam szczęśliwa, że mogłam naocznie poznać zastosowanie geoedukacji w programach nauczania. Fascynujące było zobaczyć, jak silny mieszkańcy czują związek z obszarem swojego geoparku. Mają już poczucie przynależności i własności i to jest gwarancja tego, że będą starali się zachować go w przyszłości. Wciąż pamiętam każdy szczegół tego, co widziałam i myślę o tym bardzo często.

Ivica SamardicChorwacja

Chociaż spodziewałem się spotkań typu wykładowo-seminaryjnego, byłem mile zaskoczony faktem, że edukacja terenowa dostarczyła nam dużą ilość konkretnej i kontekstowej wiedzy. To było mniej formalne czy surowe, jak mogłem się spodziewać i jednocześnie bardziej zdrowe i interaktywne. Dowiedziałem się że dużo bardziej podoba mi się ten rodzaj pracy, zdecydowanie bardziej niż klasyczne słuchanie wykładu ex-cathedra. Zyskałem również wiele nowych kontaktów zawodowych i czekam na nowych pomysły projektów, które mogą wyniknąć z naszej współracy.

Eksperci

Catarina Prado, geograf – Portugalia

Działania, w których miałam okazję uczestniczyć w projekcie, a w szczególności wizyty w regionach partnerskich i wymiana doświadczeń z partnerami z Islandii, Polski i Chorwacji były istotne dla mojej refleksji na temat roli geo-edukacji w odnowie i zachowaniu obszarów wiejskich. Przyczyniło się to również do konsolidacji wiedzy i zapoznania się z dobrymi praktykami, które są mogą być inspiracją do rozwoju strategii turystycznej regionu, w którym pracuję.

Daniela Rocha, geolog – Portugalia

Projekt pozwolił mi poznać działania, które zostały podjęte w zakresie geoedukacji w partnerskich krajach (Islandia, Chorwacja i Polska) w różnych kontekstach geologicznych. Zwiększyło to moją wiedzę w tej dziedzinie i pozwoli mi zaproponować aktualizację różnych działań na terytorium Geoparku Arouca, gdzie pracuję. Moim zdaniem te obserwacje odnoszą się do wszystkich uczestników z różnych gmin obszaru działania organizacji ADRIMAG biorących udział w projekcie . Jednocześnie projekt ten pozwolił mi podzielić osiągnięciami moich ośmiu lat pracy w obszarze geo-edukacji w Geoparku Arouca i w sieci geoparków UNESCO. Cieszę się, ponieważ czuję, że przyczyniłam się do promowania geo-edukacji realizowanej na obszarze działania ADRIMAG i w innych kontekstach europejskich.

João Carlos Pinho, koordynator organizacji ADRIMAG – Portugalia

Ten projekt jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ pozwolił mi lepiej zrozumieć pojęcie geo-edukacji realizowanej w różnych kontekstach lokalnych. Mimo, że żyjemy na tym samym kontynencie, lokalne podłoże geologiczne może być bardzo różne i wymaga różnych interwencji i planów działania. Projekt ten pozwolił mi zdać sobie z tego sprawę i wiele się nauczyć w związku z tym. To bardzo ważne, aby dzielić się tym, co się robi najlepiej, ale także dowiedzieć się o złych przykładach i uczyć się na błędach. Wszystkie kraje partnerskie mają ogromny potencjał i zaprezentowały dobry materiał geo-edukacyjny. Myślę, że metodologia geo-edukacji opracowana w ramach projektu pozwoli partnerskim organizacjom usprawnić proces geo-edukacji. Różnorodne obszary specjalizacji, z którymi się spotkaliśmy umożliwiły poszerzenie horyzontów w zakresie prowadzenia geo-edukacji i ponowne przemyślenie dotychczasowych działań geo-edukacyjnych.

Piotr Migoń, geograf – Polska

Ten projekt to bardzo wartościowa inicjatywa podjęta w odpowiednim momencie, zwłaszcza dla polskiego partnera, którego doświadczenie w geoedukacji jest bardzo świeże. Projekt dał nam możliwość zapoznania się z doświadczeniami innych, nie tylko z opowieści, ale także w praktyce. Wizyty w ośrodkach edukacyjnych, na szlakach tematycznych i geostanowiskach były bezcenne. To pozwoliło nam na porównanie rozwiązań i podejść stosowanych w różnych krajach i zastanowienie się nad dobrymi praktykami, które mogą być zrealizowane w Polsce. Osobiście najbardziej skorzystałem ze spotkań odwiedzając trzy kontrastujące pod względem geologicznym regiony i zbierając unikalne materiały, które przydadzą się do moich wykładów i nieformalnych rozmów zawodowych. Kontakt z pierwszej ręki z lokalnymi kulturami to była wartość dodana wszystkich wizyt. Jestem bardzo zadowolony z wszystkich wizyt studyjnych, każda z nich miała swoje wyjątkowe momenty. Ponadto, każda była doskonale przygotowana przez lokalnych organizatorów. Z zawodowego punktu widzenia, wizyta na Islandii najbardziej zwiększyła moje doświadczenie będąc środowiskiem najbardziej dynamicznym; środowiskiem o cechach, których nigdy nie doświadczyłem wcześniej.

Ewelina Rozpędowska, geograf – Polska

Poznałam nowych ludzi i nowe miejsca, do których nie miałabym dostępu odwiedzając te kraje prywatnie. Zyskałam nowych przyjaciół. Nauczyłam się, że w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego jesteśmy blisko utworzenia geoparku opartego na idei UNESCO. Nauczyłam się jak zaangażować samorządy do rozwijania idei geoparku w regionie. Doświadczyłam, że dziedzictwo geologiczne można interpretować tak, że staje się interesujące dla dorosłych słuchaczy. Dowiedziałam się, że można prowadzić geoedukację dorosłych, angażując ich w realne programy naukowe. Udział w wyjazdach przekonał mnie, że doświadczenie zdobyte w zakresie geo-edukacji może stać się nie tylko elementem rozwoju osobistego, ale także źródłem dochodów dla mieszkańców naszego regionu. Wszyscy partnerzy mają podobne problemy w rozwijaniu geo-edukacji w swoich regionach. Dobre praktyki, którymi się wymieniliśmy, po wprowadzeniu niewielkich zmian na potrzeby realiów kraju, są wartościowym rezultatem projektu, chociaż nie były one jego głównym celem.
Brałam udział w dwóch mobilnościach. Obie przyniosły bagaż nowych doświadczeń. Jednak wizyta na Islandii, gdzie działanie geoparku jest mniej wspierane przez fundusze samorządowe, a więc problemy organizacyjne są podobne do naszych, była najważniejsza. Stało się tak również dlatego, że region Gór i Pogórza Kaczawskiego, to również kraina wulkanów, choć nieczynnych. Bardzo wzbogacające było poznać kraj i ludzi, którzy żyją w cieniu wulkanów, czując swoją bezpośrednią zależność od potęgi Ziemi. Ponieważ uczę dorosłych, muszę być w swojej pracy bardzo wiarygodna. Jest to dla mnie bardzo ważne, że z własnego doświadczenia mogę mówić o zjawiskach, które nie mogą już być obserwowane w naszym regionie.

Wojciech Biernacki, geograf – Polska

Projekt był dla mnie bardzo wartościowy. Dał mi szansę aby zobaczyć nowe miejsca, poznać nowych ludzi, ale przede wszystkim aby zobaczyć, jak geologiczne zjawiska mogą być wykorzystywane do tworzenia produktu turystycznego oraz rozwoju turystyki w mniej popularnych regionach. Wszystkie wizyty studyjne były bardzo ciekawe i wzbogacające. Jako nauczyciel turystyki używam wielu przykładów dobrych praktyk z odwiedzanych miejsc jako studia przypadków podczas moich zajęć.

Brynja Davidsdottir, biolog – Islandia

Projekt był bardzo pouczający dla mnie jako dyrektora Geoparku – zwłaszcza, że wciąż mamy obszary, w których zadania geo-edukacyjne można poprawić i rozwinąć. Projekt miał kilka różnych efektów w związku z jego złożonością:

a. Praca zespołowa nad własnymi scenariuszami zajęć przedstawionymi w metodologii. Sama praca zespołowa pomogła nam sworzyć projekt scenariuszy wspólnymi wysiłek. To było bardzo pozytywne doświadczenie dla personelu pracującego w geoparku i pozwoliło na pozytywną integrację wokół przygotowywania materiałów dydaktycznych.
b. Nasze własne programy nauczania przedstawione w rezultacie projektu. Przygotowane scenariusze bardzo przydadzą się w praktyce przyjmowania grup dorosłych słuchaczy z zagranicy, a także w lokalnych programach edukacyjnych Geo-szkół.
c. Współpraca między krajami i pracownikami z różnych geoparków: Uczenie się od partnerów na temat ich doświadczeń w geoedukacji jest dla mnie źródłem cennych informacji i wielu pomysłów. Dowiedziałam się, nad czym inne geoparki pracowały w przeszłości, jak i tego, co zrobiły w ramach tego projektu, aby poprawić wydajność procesu geo-edukacji w przyszłości.
d. Odwiedzenie geoparków w różnych krajach dało nam cenne kontakty i pomysły na prowadzenie geoedukacji na świeżym powietrzu i tworzeniu ścieżek edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa geologicznego.

Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, specjalista branży turystycznej – Islandia

Projekt bardzo mnie zainspirował. To zawsze bardzo dobra rzecz, aby poznać pracę i doświadczenia innych. W Polsce bardzo dużo działań jest w fazie planów, więc miałem okazję zobaczyć i usłyszeć, w jaki sposób polscy partnerzy planują i wykonują swoje nowe centrum edukacyjne. Zainspirowało mnie to – moc wsi Dobków jest oczywista, to samo spostrzeżenie mam w związku z lapidarium przed centrum Parku Papuk w Velika w Chorwacji i niesamowitymi i dobrze zagospodarowanymi geostanowiskami w Portugalii. Dla mnie jako eksperta pochodzącego z Islandii najważniejsze są dwie rzeczy: ludzie, którzy poświęcają są zaangażowani w swoją pracę oraz dostęp do pieniędzy na realizację projektów, np. funduszy z UE, aby móc prawidłowo prowadzić duże projekty. Te dwie rzeczy są ze sobą silnie związane. Na Islandii mamy odpowiednich ludzi, ale często brakuje nam pieniędzy. Bardzo ważna była dla mnie również możliwość zobaczenia, zrozumienia i posmakowania różnych kultur. Wróciłem do domu zainspirowany. Widziałem różne metody przygotowywania geostanowisk, ścieżek edukacyjnych i promocji geoedukacji. Byłem też zaskoczony, gdy zrozumiałem jak wiele jesteśmy w stanie zrobić w Geoparku Katla – dlatego, że mamy ludzi, którzy bardzo angażują się w nasze projekty. Ten projekt był bardzo pożyteczny. Czuję się silniejszy i mądrzejszy niż przedtem.

Rögnvaldur Ólafsson, geograf – Islandia

Uczestniczyłem w trzech spotkaniach: w Polsce, Portugalii i Chorwacji.

Byłem jedną z osób, które założyły Geopark Katla na Islandii i pracuję zarówno dla Parku Narodowego Vatnajökull oraz Islandzkiej Agencji Środowiska i dlatego jestem dobrze zaznajomiony z zarządzaniem i funkcjonowaniem obszarów przyrodniczych. Mimo to uważam, że spotkania były dla mnie bardzo przydatne, wywołały wiele przemyśleń i dostarczyły wielu wartościowych pomysłów. Niektóre są dość proste, ale użyteczne, o planowaniu i utrzymywaniu infrastruktury edukacyjnej oraz przygotowywaniu i prezentacji materiału edukacyjnego i informacyjnego. Inne dotyczą bardziej fundamentalnych idei, o tym jak parki powinny służyć odwiedzającym i jakie treści należy podkreślać w swojej pracy na rzecz popularyzacji nauk o Ziemi. We wszystkich krajach zobaczyłem, że nacisk kładziony jest na użyteczność programów edukacyjnych dla lokalnej społeczności i służenie ich interesom. Podczas wszystkich wyjazdów gospodarze przekazali nam bardzo przydatne informacje, a instruktorzy i przewodnicy byli kompetentni i dobrze przygotowani.

Zdenko Ivankovic, geolog – Chorwacja

Geologia często ma tendencję do skupiania się na bardziej praktycznych obszarach, takich jak eksploatacja kamienia dla celów komercyjnych czy budowlanych. Jednakże wielu geologów postanawia, jak ja, poświęcić swoją karierę zawodową i naukową przede wszystkim miłości do samej geologii. Projekt ten dał mi okazję, by przypomnieć sobie tę pierwszą miłość. Geo-edukacja jest zachwycającą dziedziną i wszyscy przyczyniliśmy się do jej promocji dzięki temu projektowi. Jestem również zadowolony i dumny że mogłem się przyczynić się do powstania metodologii geo-edukacji.

Bosko Obradovic, pedagog – Chorwacja

Chociaż dzięki mojej pracy miałem okazję wiele podróżować i brać udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych, projekt ten dostarczył mi jedynej w życiu okazji naprawdę dogłębnego poznania geoedukacji w geoparkach. Musieliśmy co prawda dokonać pewnych kompromisów co do czasu spędzonego w każdym miejscu; aby doświadczyć wielu różnych zjawisk niewiele czasu poświęciliśmy na poszczególne miejsca. Wolałbym nieco bardziej wgłębić się w niektóre geostanowiska (tak jak wulkany czy rodzące kamienie). Jednak oceniam ten projekt jako bardzo wzbogacający, na całe życie.

Dijana Ferkovic, koordynator – Chorwacja

Co niezwykłe to było przedsięwzięcie! Wierzę, że nawet nasi polscy koordynatorzy musieli być mile zaskoczeni faktem, że wszyscy partnerzy projektu byli tak zaangażowani i entuzjastyczni. Ja w szczególności byłam bardzo zainteresowana poznawaniem poszczególnych inicjatyw rozwojowych, które mogą być przeniesione na nasz lokalny grunt. Zapewne nie w ten sam sposób czy w jednakowym zakresie, ale na pewno z wykorzystaniem podobnych celów i metod. Geo-edukacja jest dla naszych regionów wyróżnikiem, który może pomóc nam wypracować przewagę konkurencyjną. Nasi portugalscy partnerzy są zdecydowanie liderem w tym podejściu, za którego przykładem wszyscy możemy podążać.

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt miał na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.

Dla Stowarzyszenia Kaczawskiego była to możliwość bliższego poznania zagadnień związanych z funkcjonowaniem geoparków oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana jest geoturystyka oraz geoedukacja, zarówno dla lokalnej młodzieży jak i odwiedzających szkół. Aktywnie działające geoparki mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Geoeducation: participant testimonials
Następny wpis
Rozpoczynamy projekt partnerski

Zobacz podobne

Menu