Geoedukacja: wizyta szkoleniowa w Geoparku Papuk

W dniach 8 – 12 maja odbyło się kolejne, przedostatnie już międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Partnerstwo dla geoedukacji” realizowanego dzięki środkom programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych.

Tym razem gospodarzem spotkania była partnerska organizacja Stowarzyszenia Kaczawskiego z Chorwacji, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” (poprzednie szkolenie odbyło się w Vik na Islandii w październiku ubiegłego roku). W szkoleniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Kaczawskiego zajmujący się edukacją pozaformalną, kandydaci na edukatorów współpracujący ze Stowarzyszeniem oraz przedstawiciele trzech partnerskich organizacji z Portugalii, Chorwacji i Islandii.

Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z projektami geo-edukacyjnymi i związanymi z promocją dziedzictwa geologicznego kierowanymi do dorosłych słuchaczy. Poznali nowe metody pracy w terenie oraz udostępniania geo-punktów do prowadzenia działań edukacyjnych. Spotkali się z edukatorami i koordynatorami pracującymi w Geoparku Papuk/Parku Krajobrazowym Papuk w regionie chorwackiej Sławonii. Odwiedzili również Parki Narodowe „Plitvicka Jezera” i „Kopacki Rit”, spotykając się z pracującymi tam edukatorami i rozmawiając o możliwościach i wyzwaniach prowadzenia geo-edukacji i edukacji przyrodniczej w terenie.

Następne, ostatnie już spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 7-11 czerwca 2016 w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego w Polsce.

 

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.

Dla Stowarzyszenia Kaczawskiego jest to możliwość bliższego poznania zagadnień związanych z funkcjonowaniem geoparków oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana jest geoturystyka oraz geoedukacja, zarówno dla lokalnej młodzieży jak i odwiedzających szkół. Aktywnie działające geoparki mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Wyniki konkursu „Mały ogród – tradycja i nowoczesność
Następny wpis
Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2016

Zobacz podobne

Menu