Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2016

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” dokonała oceny 36 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 173.007 zł. Komisja postanowiła dofinansować łącznie 17 projektów.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 20.05.2016 r. i zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 23.05.2016 r. POBIERZ – LISTA

Dziękujemy wszystkim osobom, które tak licznie zaangażowały się w przygotowanie wniosków. Obserwujemy wyraźny wzrost aktywności lokalnych społeczności na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego, czego wynikiem są co raz lepiej przygotowane wnioski. To bardzo cieszy i motywuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz dobra wspólnego. Tym razem komisja zdecydowała się wesprzeć rekordową liczbę wniosków bo aż 17 (w 2015 r. było ich 14 wniosków).
Gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”, w najbliższym czasie będziemy się kontaktować z Państwem w sprawie podpisania umów.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Geoedukacja: wizyta szkoleniowa w Geoparku Papuk
Następny wpis
Konkurs na ogród, sad, gospodarstwo przyjazne bioróżnorodności

Zobacz podobne

Menu