Geoedukacja: wizyta szkoleniowa w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego

Dobków, Polska, 7-11 czerwca 2016

W dniach 7 – 11 czerwca odbyło się czwarte, ostatnie już międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Partnerstwo dla geoedukacji” realizowanego dzięki środkom programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych. Tym razem gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Kaczawskie. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele trzech partnerskich organizacji z Portugalii, Chorwacji i Islandii. W przygotowaniu programu szkolenia oraz jego koordynacji brali udział członkowie Stowarzyszenia Kaczawskiego, członkowie Społecznej Rady Naukowej, uczestnicy poprzednich spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach niniejszego Projektu.

Wizyta szkoleniowa rozpoczęła się odwiedzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu i Parku Krajobrazowego Chełmy. Uczestnicy spotkali się z edukatorami oraz koordynatorami edukacji, odwiedzili również jeden z ważniejszych geopunktów w regionie – Małe Organy Myśliborskie.

Następnie odwiedzili Nadleśnictwo Złotoryja, gdzie wysłuchali prezentacji dotyczącej projektów geo-edukacyjnych zrealizowanych przez Nadleśnictwo.

W skansenie dawnych tradycji górniczych w Leszczynie Pan Tomek Stolarczyk opowiedział o historii wydobycia miedzi w regionie, zaś Pan Marek Rzeźwicki zabrał nas na poszukiwanie pobliskich punktów geocachingowych.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia odwiedzili Karkonoski Park Narodowy, spotkali się z panią Roksaną Knapik, geologiem, przewodnikiem sudeckim i kierownikiem pracowni naukowo-edukacyjnej KPN. Dowiedzieli się o doświadczeniach i wyzwaniach prowadzenia geo-edukacji w Parku oraz w praktyce poznali jego walory geoedukacyjne. Następnie odwiedzili Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, gdzie Pani Sabina Tabaka opowiedziała o prowadzonych projektach edukacyjnych.

Trzeci i czwarty dzień spotkania szkoleniowego odbywał się w formie konferencji, w której wzięło udział również wielu uczestników zarówno z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego jak i pozostałych części Polski. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać innych profesjonalistów w dziedzinie geo-edukacji, przedstawicieli geoparków oraz lokalnych społeczności i wymienić się z nimi doświadczeniami w prowadzeniu projektów i tworzenia infrastruktury geoedukacyjnej.

Więcej informacji o przebiegu konferencji oraz zdjęć można znaleźć tutaj.

Ostatni dzień spotkania upłynął na podsumowaniu wszystkich wyjazdów szkoleniowych, relacjach i wspomnieniach uczestników oraz dyskusjach o możliwościach kontynuowania wspólnego dążenia do rozwoju i promocji geo-edukacji w różnych regionach Europy.

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.

Dla Stowarzyszenia Kaczawskiego jest to możliwość bliższego poznania zagadnień związanych z funkcjonowaniem geoparków oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana jest geoturystyka oraz geoedukacja, zarówno dla lokalnej młodzieży jak i odwiedzających szkół. Aktywnie działające geoparki mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Konkurs na ogród, sad, gospodarstwo przyjazne bioróżnorodności
Następny wpis
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kaczawskiego

Zobacz podobne

Menu