Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kaczawskiego

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Kaczawskiego na Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2016 (środa) na godz. 17.00 do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie (Dobków 66, 59-540 Świerzawa)

Proponowany przebieg spotkania:
1. Powitanie zebranych i otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Kaczawskiego za rok 2015.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu
6. Zatwierdzenie Uchwałą sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.
7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
8. Przyjęcie uchwały o przekazaniu zysku za 2015
9. Zmiana Statutu Stowarzyszenia
10. Wybór i powołanie nowego Prezesa
11. Wybór i powołanie nowego składu Zarządu
12. Wybór i powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej
13. Sprawy różne
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków

Prezes Stowarzyszenia
-/- Ewelina Rozpędowska

Najnowsze

Kategorie

Poprzedni wpis
Geoedukacja: wizyta szkoleniowa w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego
Następny wpis
Międzynarodowa Konferencja „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”

Zobacz podobne

Menu